Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 18/NQ-TTHĐND Điều chỉnh danh mực dự án và kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 nguồn NSNN do huyện quản lý 18 30/12/2017
2 9/2017/NQ/HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 17 13/12/2017
3 10/NQ/HĐND Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện, chi NSĐP, phân bổ ngân sách năm 2018 5 13/12/2017
4 11/NQ/HĐND Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2018 6 13/12/2017
5 13/NQ/HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX 7 13/12/2017
6 14/NQ/HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 5 13/12/2017
7 15/NQ/HĐND Kết quả giám sát việc thi tuyển, sử dụng theo vị trí việc làm từ năm 2015-2017 8 13/12/2017
8 16/NQ/HĐND Thành lập đoàn giám sát công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 2 13/12/2017
9 17/NQ/HĐND Kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018 11 13/12/2017
10 04/NQ-HĐND Thành lập đoàn GS của HĐND huyện về thi tuyển, tuyển sinh, bố trí việc làm 21 21/07/2017
11 05/NQ-HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018 21 21/07/2017
12 06/NQ-HĐND Phê duyệt danh mục các dự án đầu tư năm 2018 23 21/07/2017
13 07/NQ-HĐND Phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách năm 2016 11 21/07/2017
14 01/NQ-HĐND Bổ sung ủy viên UBND huyện khóa XX 2016-2021 8 20/07/2017
15 02/NQ-HĐND Giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND huyện 7 20/07/2017
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down