Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 7-8/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Vàng San 7 01/08/2018
2 9-10/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Tà Tổng 6 01/08/2018
3 8/NQ-HĐND Phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn; quyết toán chi Ngân sách địa phương năm 2017 2 17/07/2018
4 7/2018/NQ-HĐND Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn ngân sách địa phương 4 17/07/2018
5 02/NQ/HĐND Bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX 8 17/07/2018
6 3/2018/NQ/HĐND Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019 5 17/07/2018
7 04/NQ/HĐND Kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác CCHC trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 3 17/07/2018
8 5/NQ/HĐND Thành lập đoàn giám sát của HĐND huyện, giám sát kết quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Lai Châu đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn huyện Mường Tè 4 17/07/2018
9 6/NQ-HĐND Phê duyệt danh mục các dự án lập chủ trương đầu tư năm 2019 5 17/07/2018
10 18/NQ-TTHĐND Điều chỉnh danh mực dự án và kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 nguồn NSNN do huyện quản lý 27 30/12/2017
11 9/2017/NQ/HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 25 13/12/2017
12 10/NQ/HĐND Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện, chi NSĐP, phân bổ ngân sách năm 2018 10 13/12/2017
13 11/NQ/HĐND Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách địa phương năm 2018 12 13/12/2017
14 13/NQ/HĐND Bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XX 12 13/12/2017
15 14/NQ/HĐND Kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2018 6 13/12/2017
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down