Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 04/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền Thanh - Truyền Hình 6 30/08/2017
2 03/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến Nông 8 24/07/2017
3 01/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT 4 03/01/2017
4 02/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế 3 03/01/2017
5 12/2016/QĐ-UBND Quyết Định Giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 13 16/12/2016
6 11/2016-QĐ-UBND QĐ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra huyện Mường Tè 5 23/09/2016
7 06/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng TC - KH 5 16/09/2016
8 07/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng VH - TT 11 16/09/2016
9 08/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng NN&PTNT 4 16/09/2016
10 09/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng Kinh Tế & HT 7 16/09/2016
11 10/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng Dân Tộc 5 16/09/2016
12 02/2016/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng Nội vụ 12 05/09/2016
13 03/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng tư pháp 6 05/09/2016
14 04/2016/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng Tài nguyên - Môi trường 9 05/09/2016
15 05/2016/QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng Lao động - TBXH 7 05/09/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.