Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 2434839
  • 15252Người đang Online
Trang chủ Thông Báo Phổ biến GDPL

- Bản tin văn bản nổi bật từ ngày 07 - 13/12/2017.

(Ngày đăng :19/12/2017 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

BẢNG TRA CỨU LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2018

1. 08 công việc pháp lý doanh nghiệp phải làm trong tháng 01/2018

2. Chính thức có lịch nghỉ Tết Âm lịch 2018 cho cán bộ, công chức

3. Đã có Nghị quyết 49/2017/QH14: Tăng lương cơ sở từ 01/7/2018

4. Từ 01/7/2018: Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH cho nhiều đối tượng

5. Thay đổi yêu cầu về tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung

6. Ranh giới mong manh giữa nạn nhân và kẻ phạm tội

7. Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 49 Năm 2017

8. Điều chỉnh lộ trình áp dụng SGK giáo dục phổ thông mới

Doanh nghiệp
1. (28/11/2017) Công văn 5475/TCT-CS năm 2017 về hạch toán chi phí đối với khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nhưng không khấu trừ của doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
2. (27/11/2017) Công văn 5435/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành
3. (21/11/2017) Quyết định 10/2017/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán doanh nghiệp do Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành
4. (30/10/2017) Công văn 14613/BTC-TCT năm 2017 về khôi phục trạng thái mã số thuế do Bộ Tài chính ban hành
5. (15/02/2017) Quyết định 371/QĐ-BNN-KTHT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” do Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành
6. (05/04/2016) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BTC năm 2016 về hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Đầu tư
1. (08/12/2017) Nghị quyết 132/NQ-CP năm 2017 về ký Nghị định thư thứ ba sửa đổi Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) do Chính phủ ban hành
2. (05/12/2017) Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT về quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
3. (24/11/2017) Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành
4. (22/11/2017) Nghị quyết 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Quốc hội ban hành
5. (06/01/2017) Công văn 152/BKHĐT-GSTĐĐT năm 2017 về lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá tổng thể đầu tư năm 2016 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
Thương mại
1. (08/12/2017) Công văn 8006/TCHQ-GSQL năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Thông tư 84/2017/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (08/12/2017) Công văn 8027/TCHQ-GSQL năm 2017 về điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ do Tổng cục Hải quan ban hành
3. (08/12/2017) Thông tư 28/2017/TT-BCT về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ Thông tư trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và xuất nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
4. (06/12/2017) Thông tư 27/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
5. (04/12/2017) Công văn 3072/GSQL-TH năm 2017 về thực hiện quy định tại Điều 22 Nghị định 68/2016/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
6. (01/12/2017) Công văn 3041/GSQL-GQ4 năm 2017 về vướng mắc C/O theo Hiệp định thương mại tự do do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành
7. (10/11/2017) Nghị quyết 48/2017/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do Quốc hội ban hành
Xuất nhập khẩu
1. (08/12/2017) Công văn 8025/TCHQ-GSQL năm 2017 hướng dẫn về thủ tục khai báo vận chuyển độc lập do Tổng cục Hải quan ban hành
2. (04/12/2017) Công văn 20298/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc dược nhập khẩu không phải thực hiện việc cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành
Tiền tệ - Ngân hàng
1. (20/11/2017) Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017
Thuế - Phí - Lệ Phí
1. (05/12/2017) Công văn 5587/TCT-DNL năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành
2. (27/11/2017) Công văn 5442/TCT-TNCN năm 2017 về hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân của chuyên gia nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành
Chứng khoán
1. (24/11/2017) Quyết định 958/QĐ-SGDHN năm 2017 về sửa đổi, bổ sung Quy chế Niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Bảo hiểm
1. (17/11/2017) Công văn 5171/BHXH-CNTT năm 2017 về triển khai hệ thống Giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
2. (16/11/2017) Thông tư 44/2017/TT-BYT về sửa đổi Thông tư 02/2017/TT-BYT quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
3. (13/11/2017) Công văn 5055/BHXH-CSXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4. (09/08/2017) Công văn 3272/LĐTBXH-BHXH năm 2017 về giải quyết chế độ ốm đau, thai sản trong thời gian truy đóng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
5. (16/08/2016) Công văn 3058/LĐTBXH-BHXH năm 2016 về tính thời gian công tác để tính hưởng bảo hiểm xã hội do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành
Lao động - Tiền lương
1. (07/12/2017) Nghị định 141/2017/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
2. (15/09/2015) Công văn 630/CVL-QLLĐNN năm 2017 về cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Cục Việc làm ban hành
Công nghệ thông tin
1. (07/12/2017) Thông tư 37/2017/TT-BTTTT về Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
2. (07/12/2017) Quyết định 5086/QĐ-BNN-KHCN năm 2017 về phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (22/11/2017) Thông tư 33/2017/TT-BTTTT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vi ba số điểm điểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Bất động sản
1. (05/12/2017) Quyết định 60/2017/QĐ-UBND về quy định diện tích tối thiểu được tách thửa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành
2. (24/11/2017) Nghị quyết 53/2017/QH14 về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành do Quốc hội ban hành
3. (20/10/2017) Quyết định 2555/QĐ-BTNMT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Bộ máy hành chính
1. (11/12/2017) Công văn 13151/VPCP-QHĐP năm 2017 về bổ sung nội dung Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành
2. (07/12/2017) Thông tư 47/2017/TT-BGTVT về sửa đổi Thông tư 21/2016/TT-BGTVT quy định về xây dựng, ban hành, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
3. (06/12/2017) Nghị quyết 131/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2017
4. (05/12/2017) Nghị định 140/2017/NĐ-CP về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
5. (27/11/2017) Quyết định 2402/QĐ-BTP năm 2017 về Quy chế làm việc của Bộ Tư pháp
6. (24/11/2017) Nghị quyết 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả do Quốc hội ban hành
7. (24/11/2017) Nghị quyết 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV do Chủ tịch Quốc hội ban hành
8. (22/11/2017) Quyết định 1695/QĐ-BKHĐT năm 2017 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9. (21/11/2017) Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017
10. (09/11/2017) Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Thông tư quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính do Bộ Nội vụ ban hành
11. (09/11/2017) Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BNV năm 2017 về hợp nhất Nghị định 56/2015/NĐ-CP và 88/2017/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
12. (09/11/2017) Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Bộ Nội vụ ban hành
13. (06/11/2017) Quyết định 3151/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Quyết định 926/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính của các Sở, ban, ngành thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
14. (18/10/2017) Quyết định 2528/QĐ-BTNMT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
15. (17/10/2017) Quyết định 2518/QĐ-BTNMT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16. (01/08/2017) Quyết định 279/QĐ-VKSTC năm 2017 về Quy chế chế độ thông tin, báo cáo và quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành
17. (11/05/2017) Quyết định 537/QĐ-TCTHADS năm 2017 về Quy trình và thực hiện quy chế một cửa tại cơ quan thi hành án dân sự do Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành
Vi phạm hành chính
1. (21/11/2017) Nghị định 139/2017/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
Tài chính nhà nước
1. (01/12/2017) Công văn 20297/QLD-GT năm 2017 về triển khai quản lý giá thuốc tại nhà thuốc bệnh viện theo Nghị định 54/2017/NĐ-CP do Cục Quản lý dược ban hành
2. (01/12/2017) Thông tư 298/2017/TT-BQP về hướng dẫn thực hiện về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
3. (29/11/2017) Quyết định 1916/QĐ-TTg năm 2017 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
4. (23/11/2017) Công văn 12550/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành
5. (23/11/2017) Luật Quản lý nợ công 2017
6. (14/11/2017) Nghị quyết 50/2017/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 do Quốc hội ban hành
7. (13/11/2017) Nghị quyết 49/2017/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Quốc hội ban hành
Xây dựng - Đô thị
1. (08/12/2017) Thông tư 13/2017/TT-BXD về quy định sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
2. (27/11/2017) Công văn 2869/BXD-VLXD năm 2017 về xác nhận vật liệu chịu lửa trong nước chưa sản xuất được do Bộ Xây dựng ban hành
3. (24/11/2017) Luật Quy hoạch 2017
4. (06/05/2016) Công văn 814/BXD-KTXD năm 2016 về gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành
Giao thông - Vận tải
1. (08/12/2017) Công điện 1882/CĐ-TTg năm 2017 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (22/09/2014) Quyết định 3552/QĐ-BGTVT năm 2014 về quy định kỹ thuật về thiết kế, thi công và nghiệm thu lớp tái sinh nguội tại chỗ bằng bi tum bọt và xi măng trong kết cấu áo đường ôtô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Giáo dục
1. (08/12/2017) Công văn 5831/BGDĐT-GDDT năm 2017 về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2017-2018 đối với giáo dục dân tộc do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2. (05/12/2017) Thông tư 30/2017/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3. (30/11/2017) Công văn 5675/BGDĐT-GDTC năm 2017 về tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4. (30/11/2017) Công văn 1807/QLCL-QLT năm 2017 về hướng dẫn thực hiện Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Cục Quản lý chất lượng ban hành
5. (21/11/2017) Nghị quyết 51/2017/QH14 về điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông do Quốc hội ban hành
Tài nguyên - Môi trường
1. (08/12/2017) Công văn 1372/HC-VP năm 2017 về trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP do Cục Hóa chất ban hành
2. (06/12/2017) Quyết định 5081/QĐ-BNN-TCLN năm 2017 về phê duyệt “Đề án thiết lập mục tiêu tự nguyện cân bằng suy thoái đất Việt Nam giai đoạn 2017-2020 tầm nhìn 2030” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
3. (30/11/2017) Thông tư 50/2017/TT-BTNMT về quy định nội dung công tác điều tra, đánh giá di sản địa chất, công viên địa chất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4. (21/11/2017) Luật Thủy sản 2017
5. (15/11/2017) Luật Lâm nghiệp 2017
Thể thao - Y tế
1. (06/12/2017) Công văn 6986/BYT-ATTP năm 2017 về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm do Bộ Y tế ban hành
Văn hóa - Xã hội
1. (20/11/2017) Hướng dẫn 52-HD/BTGTW năm 2017 về học tập chuyên đề năm 2018 "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành

Tin liên quan

Phổ biến về Xử lý hành vi trốn tránh Nghĩa vụ Quân sự(29/10/2018 2:33:28 CH)

Phổ biến GDPL trong Công nhân viên chức Lao động năm 2018.(29/10/2018 2:30:46 CH)

Phổ biến về Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp Luật(29/10/2018 2:19:30 CH)

Phổ biến GDPL về Bình đẳng giới(29/10/2018 2:13:20 CH)

- Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 (18/10/2018 3:42:27 CH)

Tin mới nhất

Bế mạc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021: Biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết (10/12/2018 4:20:24 CH)

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 7:53:28 SA)

- [TB] Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(07/12/2018 9:13:03 SA)

Đảng mang ấm no đến với người La Hủ: Thắp sáng tương lai (bài 4)(07/12/2018 7:57:16 SA)

Công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019(07/12/2018 7:47:55 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down