Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 2434790
  • 15243Người đang Online
Trang chủ Thông Báo Phổ biến GDPL

- Bản tin văn bản nổi bật từ ngày 21 - 27/12/2017.

(Ngày đăng :28/12/2017 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

1. Cập nhật đầy đủ Lịch nghỉ các dịp Lễ, Tết năm 2018

2. Công an được nghe lén điện thoại khi điều tra hình sự từ 2018

3. Mới: Danh sách đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử (dự kiến)

4. Trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 2 tháng tiền lương

5. Các Luật, Nghị định, Thông tư nổi bật có hiệu lực từ 01/01/2018

Từ ngày 01/01/2018, bắt đầu áp dụng quy định mới về tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc theo Luật BHXH 2014.

=> Xem chi tiết, tại: Quy định mới về tiền lương tính đóng BHXH từ ngày 01/01/2018

1. Chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 01/2018

2. Toàn tập Văn bản "cực hot" về Lao động- Tiền lương, Kế toán- Thuế

1. (26/12/2017) Quyết định 2090/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành
2. (25/12/2017) Nghị định 148/2017/NĐ-CP về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
3. (25/12/2017) Nghị định 147/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 151/2013/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
4. (22/12/2017) Quyết định 2076/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
5. (22/12/2017) Quyết định 2072/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
6. (22/12/2017) Quyết định 2073/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
7. (22/12/2017) Quyết định 2079/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt cấp quốc gia “Xây dựng bộ Địa chí Quốc gia Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
8. (22/12/2017) Quyết định 2080/QĐ-TTg năm 2017 về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
9. (21/12/2017) Quyết định 5729/QĐ-BYT năm 2017 về hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Cột sống do Bộ Y tế ban hành
10. (21/12/2017) Quyết định 5732/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch- Lồng ngực do Bộ Y tế ban hành
11. (21/12/2017) Quyết định 5728/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Chấn thương chỉnh hình do Bộ Y tế ban hành
12. (21/12/2017) Quyết định 5730/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiêu hóa do Bộ Y tế ban hành
13. (21/12/2017) Quyết định 5731/QĐ-BYT năm 2017 về tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Ngoại khoa, chuyên khoa Phẫu thuật Tiết niệu do Bộ Y tế ban hành
14. (21/12/2017) Quyết định 49/2017/QĐ-TTg về thu dọn công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí do Thủ tướng Chính phủ ban hành
15. (21/12/2017) Chỉ thị 46/CT-TTg năm 2017 về tăng cường công tác dinh dưỡng trong tình hình mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành
16. (20/12/2017) Thông tư 29/2017/TT-BCT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn chai khí dầu mỏ hóa lỏng mini do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
17. (20/12/2017) Quyết định 3523/QĐ-BGTVT năm 2017 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
18. (18/12/2017) Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT về hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
19. (15/12/2017) Thông tư 133/2017/TT-BTC quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
20. (15/12/2017) Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH về quy định hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
21. (15/12/2017) Thông tư 49/2017/TT-BGTVT về định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
22. (15/12/2017) Thông tư 132/2017/TT-BTC về quy định tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
23. (15/12/2017) Nghị định 146/2017/NĐ-CP về sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP
24. (15/12/2017) Quyết định 2027/QĐ-TTg năm 2017 về giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016-2020 (đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành
25. (15/12/2017) Quyết định 3015/QĐ-BHXH năm 2017 về quy định việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại cơ sở y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
26. (14/12/2017) Nghị định 143/2017/NĐ-CP về quy định bảo vệ công trình hàng hải
27. (12/12/2017) Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14 năm 2017 về tiếp tục nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với cá nhân, tổ chức khai thác, nuôi trồng, chế biến hải sản trong phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
28. (09/12/2017) Thông tư 299/2017/TT-BQP về quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức; cấp, thu hồi Giấy chứng nhận Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên và Cán bộ điều tra trong Quân đội nhân dân do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành
29. (05/12/2017) Thông tư 15/2017/TT-BKHCN về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
30. (30/11/2017) Thông tư 51/2017/TT-BTNMT về bổ sung Thông tư 45/2016/TT-BTNMT quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản; mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
31. (15/11/2017) Thông tư 54/2017/TT-BCA về sửa đổi Điều 1 Thông tư 60/2014/TT-BCA Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành
32. (15/11/2017) Thông tư 24/2017/TT-BNNPTNT về Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
33. (05/10/2017) Thông tư 103/2017/TT-BTC về quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
34. (28/09/2017) Thông tư 12/2017/TT-BKHCN về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 26/2012/TT-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường

Tin liên quan

Phổ biến về Xử lý hành vi trốn tránh Nghĩa vụ Quân sự(29/10/2018 2:33:28 CH)

Phổ biến GDPL trong Công nhân viên chức Lao động năm 2018.(29/10/2018 2:30:46 CH)

Phổ biến về Ban hành Văn bản Quy phạm Pháp Luật(29/10/2018 2:19:30 CH)

Phổ biến GDPL về Bình đẳng giới(29/10/2018 2:13:20 CH)

- Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10 (18/10/2018 3:42:27 CH)

Tin mới nhất

Bế mạc Kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021: Biểu quyết thông qua 15 Nghị quyết (10/12/2018 4:20:24 CH)

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV (10/12/2018 7:53:28 SA)

- [TB] Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(07/12/2018 9:13:03 SA)

Đảng mang ấm no đến với người La Hủ: Thắp sáng tương lai (bài 4)(07/12/2018 7:57:16 SA)

Công bố phương án thi THPT quốc gia năm 2019(07/12/2018 7:47:55 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down