Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 1851985
  • 11032Người đang Online
Trang chủ Thông báo, Kết luận, Văn bản mới Thông Báo

Số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan, tổ chức

(Ngày đăng :08/11/2017 4:31:37 CH)

(muongte.laichau.gov.vn)

- Thông tin đường dây nóng của các cơ quan Tỉnh:

STT

Cơ quan tiếp nhận

Đường dây nóng

Thông tin xử lý

1

Bộ Y tế

19009095

 

2

 

Sở Giao thông vận tải

- Trưởng phòng Quản lý Vận tải 0946.172.468

- Giám đốc Bến xe khách tỉnh 0915.467.475

- Phó Giám đốc Bến xe khách tỉnh 0912.600.198

 

3

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu

- Thanh tra giám sát ngân hàng: 02133.876.790

- Phòng Kế toán – Thanh toán: 02133.876.785

- Phòng Tổng hợp và kiểm soát nội bộ: 02133.878.413

 

 

4

 

Ban An toàn giao thông

- Ban An toàn giao thông: 02133.791.838

- Phòng Cảnh sát giao thông:  02133.872.027

- Sở Giao thông Vận tải: 02133.876.944

 

 

5

Ban Chỉ đạo 389/ĐP

02133.899.389

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

 

6

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư

02133.876.438

dkkdlaichau@gmail.com

Tiếp nhận, xử lý khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

 

- Số ĐT của các cơ quan, ban, ngành Huyện:

STT

Cơ quan tiếp nhận

Thông tin

Thông tin xử lý

1

UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ

Điện thoại: 0213.3 881148

Fax: 0213.3881 245

Email: ubktmuongte@gmail.com

 

2

 

BAN DÂN VẬN

Điện thoại: 0213.3881155

Fax: 0213.3881245

Email: bandanvanhuyenuymuongte@gmail.com

 

3

 

VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ

Điện thoại: 0213.3881136

Fax: 0213.3881245

Email: vanphonghumte@gmail.com

 

4

 

BAN TUYÊN GIÁO 

Điện thoại: 0213.3881149
Fax: 0213.3881245

 

5

 BAN TỔ CHỨC

Điện thoại: 0213.3 81147

Fax: 0213.3881245

Email: bantochuchuyenuymuongte147@gmail.com

 

 

6

VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ

+ Văn thư: 0213.3881110

+ Chánh Văn Phòng SĐT: 0213.3881112

+ Một Cửa: 0213.3881589

+ Tiếp dân: 0213.3880433

+ Chuyên Viên: 0213.3881860

+ Kế toán - Thủ quỹ: 0213.3881406

- Fax: 02133.881320 

Email: Vanphongubmt@gmail.com

 

 

7

Phòng Y tế 

0213.3607158

Email: lygoky@gmail.com 

 

 

 

8

 Phòng VH - TT

 0213.3881183

Email: vanhoamuongte@gmail.com

 

 

9

 Phòng Tài Chính

 0213.3881115

Email: ptcmuongte107@gmail.com

 

 

10

 Phòng Nội Vụ

02133.884.559

Email: phongnoivumuongte@gmail.com

 

 

 12  Phòng Lao động -Thương binh & XH  

Số Điện Thoại: 02133.881.924

Email: phonglaodongmuongte@gmail.com

 
 13  Phòng Nông nghiệp & PTNT  

Số ĐT Bàn: 0213.3881.141

Email: phongnongnghiepmt@gmail.com

 
 14  Phòng Tài nguyên & Môi Trường   

Số ĐT: + Văn phòng ĐKSDĐ: 02133.881747

             + Trưởng phòng: 02133.880666

Email: khanhyentnmt@gmail.com

 
 15  Phòng Dân tộc   

Email: phongdantocmt@gmail.com

Số ĐT Bàn: 02133.882.789

 
 16  Phòng Kinh tế & Hạ tầng   

Số Điện Thoại: 0213.3884.888

Email: vinhtrungmt@gmail.com

 
 17  Phòng Giáo dục & Đào tạo   

Số ĐT: 02133.881.164

EMAIL: tamctxh9187@gmail.com

 
 18  Phòng Tư pháp 
 

Số điện thoại bàn: 02133. 881218

 Email: phongtuphapmte@gmail.com

 
 20  Trung tâm GDNN - GDTX  

Điện thoại: 0213.3882.668

Email: Gdnnmuongte@gmail.com

 
 21  Thanh tra huyện 
 

Số ĐT: 02133.880898

Email: thanhtramuongte@gmail.com

 
 22  Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện   

Điện thoại: 0213.3881.175

Email: truyenhinhmuongte@gmail.com

 
 23  Ban quản lý rừng phòng hộ Trung tâm   

Số Điện Thoại: 02133.881.376

Email: bqlrphmuongte@gmail.com

 
24  Trung tâm phát triển quỹ đất   

Số ĐT: 0213.3882.345

Email: trungtamphattrienquydatmt@gmail.com

 
 25 Ban Quản lý CT dự án PTKT-XH huyện   

Số Đt bàn: 02133.881.131

Email: sonviva@gmail.com

 
 26  Trạm Khuyến nông huyện  

Số ĐT: 0213.3881.839

 
  Đang cập nhật...    

- Số ĐT thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Huyện:

- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHỐI VĂN HÓA XÃ HỘI
Stt Số điện thoại Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác   Ghi chú
1 0912401101 Lý Go Ky Phòng Y tế    
2 0915484621 Tống Văn Bắc Giám đốc Trung tâm y tế    
3 01234926999 Lỳ Phù Cà Trưởng Phòng Nội vụ    
4 0943733254 Lý Mỹ Ly Trưởng Phòng Giáo dục & ĐT    
5 01258086888 Đao Văn Thức Trưởng Phòng LĐ-TB&XH    
6 0988620508 Lý Công Hòa Trưởng Phòng VH-TT    
7 0915484270 Nguyễn Thị Châm Giám đốc Bảo hiểm xã hội    
8 0914898000 Đỗ Văn Khải Chủ tịch Chữ thập đỏ    
9 0946299046 Vũ Văn Thống Trưởng Đài phát thanh - TH    
12 0127 664 8459 Lý Văn Khung Trưởng phòng Phòng Dân tộc    
13 0915678347 Vàng Văn Hùng Trường THPT    
- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHỐI KINH TẾ
Stt Số điện thoại Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác   Ghi chú
1 0914570266 Tống Đình Trung Trưởng Phòng Tài Chính    
2 0943333999 Nguyễn Quang Vinh Trưởng Phòng Công thương    
3 0912590150 Nguyễn Khánh Yên Trưởng Phòng TN-MT    
4 0915467751 Tống Văn Thi Trưởng Phòng NN & PTNT    
5 0948977122 Nguyễn Công Sơn Giám đốc Ban QLCTDA phát triển KTXH    
6 0912637467 Nguyễn Văn Dưỡng Phó GĐ Ban QLDA Giảm nghèo    
6 0914451977 Tống Văn Hoàn Trưởng Ban QLRPH huyện    
7 0988620336 Lý Xá Hừ Trưởng Ban QLRPH phía Bắc huyện    
8 01687877764 Trần Văn Chiến Giám đốc Trung tâm PTQĐ    
9 0915067382 Dương Tuấn Dũng Chi cục trưởng Chi cục thuế    
10 0917678222 Mai Văn Mạnh Giám đốc Điện lực Mường Tè    
11 0972514218 Khoàng Văn Chiến Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm    
12 0975999199 Lê Lương Giáp Giám đốc Ngân hàng CSXH    
13 0912923505 Hoàng Văn Cung Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện    
14 0915484585 Tô Quang Hà Giám đốc Ngân hàng NN & PTNT    
15 0916643572 Vi Ngọc Thủy Trạm trưởng Trạm BVTV    
16 0945537568 Ma Ngọc Thanh Trạm trưởng Trạm Thú y    
18 0915271017 Hà Anh Sơn Giám đốc Bưu điện    
18 01639137689 Nguyễn Văn Mạnh Chi cục trưởng Chi cục thống kê    
19 01249455170 Lò Văn Sâm Trạm trưởngTrạm khuyến nông-khuyến lâm    
20 0914835466 Trần Văn Lan Trạm trưởng Trạm vật tư nông nghiệp    
21 0915271159 Đ/c Lương Giám đốc Công ty TNHH thủy điện Mường Tè    
22 0914572154 Lò Văn Giang Giám đốc Công ty TNHH thương mại Mường Tè    
- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHỐI ĐOÀN THỂ
1 01654 017 368 Lý A Pò Chủ tịch UBMTTQ    
2 0945981967 Nguyễn Thị Thúy Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện    
3 01668 219 639 Lùng Văn Sáng Bí thư Huyện đoàn    
4 0947093707 Vàng Thị Thu Chủ tịch Hội phụ nữ    
5 0912700020 Trần Văn Toàn Chủ tịch Hội Nông dân    
0948100958 Trương Đức Huệ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh    
- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI KHỐI NỘI CHÍNH
Stt Số điện thoại Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác   Ghi chú
1 01695809108 Lý Khò Xá Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện    
2 01666 323 660 Phan Văn Sơn Trưởng Công an huyện    
3 0978209480 Đ/c Quang Viện trưởng Viện kiểm soát    
4 0948080653 Đ/c Trang Chánh án Tòa án nhân dân    
5 0948013338 Đ/c Pa Phó Trưởng Phòng Tư pháp    
6 0944750649 Đ/c Cương Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án    
7 0914570267 Lý Lỳ Hừ Chánh Thanh tra huyện    
8 01235245107 Phan Văn Hóa Đồn trưởng Đồn BP Mù Cả    
9 0915484255 Nguyễn Tiến Ngọc Đồn trưởng Đồn BP Ka Lăng    
10 0989680169 Đ/c Hà Đồn trưởng Đồn BP Pa Vệ Sủ    
12 01699061122 Đ/c Hiêng Đồn trưởng Đồn BP Pa Ủ    
- DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN
Stt Số điện thoại Họ và Tên Chức vụ Đơn vị công tác   Ghi chú
1 0942386148 Vàng Văn Minh Chủ tịch UBND thị trấn    
2 01667284773  Vàng Thị Thánh Chủ tịch UBND xã Bum Nưa    
3 01695136344 Lò A Chu Chủ tịch UBND xã Vàng San    
4 01635305931  Vàng Hà Chóng Chủ tịch UBND xã Pa Vệ Sủ    
5  0915358267 Lý Chà Lối Chủ tịch UBND xã Kan Hồ    
6 0975890133 Vàng Lỳ Sơn Chủ tịch UBND xã Bum Tở    
7 01658644282 Lý Văn Hiếu Chủ tịch UBND xã Nậm Khao    
8 01655594776 Pờ Chùy Hừ Chủ tịch UBND xã Tà Tổng    
9 0946654368 Lý Văn Phón Chủ tịch UBND xã Mường Tè    
10 01242524843 Lý Phí Giá Chủ tịch UBND xã Pa Ủ    
11 0949901258 Lý Pó Hừ Chủ tịch UBND xã Ka Lăng    
12 01279195218 Phùng Lòng Cà Chủ tịch UBND xã Thu Lũm    
13 01256283162 Pờ Khừ Giá Chủ tịch UBND xã Mù cả    
14 0977542852 Lỳ Nhù Chừ Chủ tịch UBND xã Tá Bạ    

Tin liên quan

Tổ chức quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười(05/10/2018 3:56:05 CH)

Tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang.(25/09/2018 4:45:54 CH)

- Ủy quyền điều hành công việc của Lãnh đạo UBND huyện(11/09/2018 7:45:07 SA)

- [TB] Giao nhiệm vụ cho Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện(19/09/2018 1:49:52 CH)

- [QĐ] Phê duyệt kết quả xét tuyển công chức cấp xã(06/09/2018 4:42:57 CH)

Tin mới nhất

- [GM] Dự kỳ họp lần thứ 27 - UBND huyện (17/10)(12/10/2018 3:05:26 CH)

Tài liệu HN trực tuyến học tập, quán triệt các VB của TW, Tỉnh ủy (15/10/2018)(11/10/2018 11:09:55 SA)

- [GM] Huyện ủy mời dự HN trực tuyến học tập, quán triệt các VB của TW, Tỉnh ủy (15/10)(11/10/2018 11:06:06 SA)

- [GM] Dự HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2019(11/10/2018 10:59:07 SA)

- [GM] Dự HN trực tuyến họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH quý III, nhiệm vụ quý IV năm 2018 (16/10)(11/10/2018 10:54:50 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down