Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 12/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung PCT HĐND xã Tá Bạ 19 28/07/2019
2 8/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu và chức vụ PCT HĐND huyện khóa XX 11 12/07/2019
3 5/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40 về thành lập tổ Đại biểu 26 25/01/2019
4 17/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2019 31 14/12/2018
5 16/2018/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 37 14/12/2018
6 18/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 17 14/12/2018
7 21/NQ-HĐND Kế hoạch tổc chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 5 14/12/2018
8 20/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến 2020 14 14/12/2018
9 19/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 89-2015 của HĐND huyện 11 14/12/2018
10 22/NQ-HĐND Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2019 11 14/12/2018
11 13-14/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Mường Tè 35 15/09/2018
12 15/NQ-HĐND Điều chỉnh nội dung và kế hoạch vốn 2018 13 29/08/2018
13 7-8/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Vàng San 18 01/08/2018
14 9-10/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Tà Tổng 15 01/08/2018
15 11-12/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Vàng San 11 01/08/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down