Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 12/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung PCT HĐND xã Tá Bạ 4 28/07/2019
2 8/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu và chức vụ PCT HĐND huyện khóa XX 30 12/07/2019
3 5/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40 về thành lập tổ Đại biểu 52 25/01/2019
4 17/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2019 56 14/12/2018
5 16/2018/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 53 14/12/2018
6 18/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 22 14/12/2018
7 21/NQ-HĐND Kế hoạch tổc chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 36 14/12/2018
8 20/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến 2020 35 14/12/2018
9 19/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 89-2015 của HĐND huyện 19 14/12/2018
10 22/NQ-HĐND Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2019 19 14/12/2018
11 13-14/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Mường Tè 42 15/09/2018
12 15/NQ-HĐND Điều chỉnh nội dung và kế hoạch vốn 2018 14 29/08/2018
13 7-8/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Vàng San 30 01/08/2018
14 9-10/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Tà Tổng 17 01/08/2018
15 11-12/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Vàng San 12 01/08/2018

THÔNG BÁO - MỜI HỌP

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.112 (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.