Trang TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 12/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung PCT HĐND xã Tá Bạ 59 28/07/2019
2 8/NQ-HĐND Xác nhận kết quả miễn nhiệm thôi làm nhiệm vụ đại biểu và chức vụ PCT HĐND huyện khóa XX 24 12/07/2019
3 5/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40 về thành lập tổ Đại biểu 47 25/01/2019
4 17/NQ-HĐND Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương năm 2019 51 14/12/2018
5 16/2018/NQ-HĐND Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 49 14/12/2018
6 18/NQ-HĐND Thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 22 14/12/2018
7 21/NQ-HĐND Kế hoạch tổc chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 35 14/12/2018
8 20/NQ-HĐND Kết quả giám sát thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến 2020 21 14/12/2018
9 19/NQ-HĐND Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 89-2015 của HĐND huyện 18 14/12/2018
10 22/NQ-HĐND Thông qua dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2019 17 14/12/2018
11 13-14/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Mường Tè 42 15/09/2018
12 15/NQ-HĐND Điều chỉnh nội dung và kế hoạch vốn 2018 14 29/08/2018
13 7-8/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Vàng San 30 01/08/2018
14 9-10/NQ-HĐND Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Tà Tổng 17 01/08/2018
15 11-12/NQ-HĐND Phê duyệt kết quả miễn nhiệm, bầu bổ sung Chủ tịch HĐND xã Vàng San 12 01/08/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: vp.muongte@laichau.gov.vn - SĐT: 0213.3881.112 - 0213.3881.589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down