Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Văn bản QPPL của UBND huyện Mường Tè 29 08/04/2019
2 02/2018/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 30 14/12/2018
3 1/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định công tác TĐKT trên địa bàn huyện 45 23/04/2018
4 6/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế luân chuyển, điều động giáo viên các đơn vị trường 81 15/12/2017
5 05/2017/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 50 14/12/2017
6 04/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền Thanh - Truyền Hình 61 30/08/2017
7 03/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến Nông 217 24/07/2017
8 01/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT 19 03/01/2017
9 02/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế 12 03/01/2017
10 12/2016/QĐ-UBND Quyết Định Giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 23 16/12/2016
11 13/2016/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN 5 năm 2016-2020 10 16/12/2016
12 11/2016-QĐ-UBND QĐ Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra huyện Mường Tè 24 23/09/2016
13 06/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng TC - KH 30 16/09/2016
14 07/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng VH - TT 27 16/09/2016
15 08/2016-QĐ-UBND QĐ Ban hành quy chế chức năng nhiệm vụ phòng NN&PTNT 16 16/09/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down