Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

VB Chỉ đạo điều hành

Liên kết

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 489/QĐ-UBND Thành lập tổ công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp 2 27/02/2020
2 440/QĐ-UBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND huyện hết hiệu lục toàn bộ và một phần trong năm 2019 5 14/02/2020
3 03/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 06-2017 của UBND huyện ban hành quy định điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của UBND huyện 9 20/12/2019
4 02/2019/QĐ-UBND Sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế nâng bậc lương trước thời hạn ban hành kèm theo Quyết định 04/2013/QĐ-UBND của UBND huyện 11 19/12/2019
5 41/2019/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 2 04/11/2019
6 01/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Văn bản QPPL của UBND huyện Mường Tè 40 08/04/2019
7 02/2018/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH năm 2019 38 14/12/2018
8 1/2018/QĐ-UBND Ban hành quy định công tác TĐKT trên địa bàn huyện 69 23/04/2018
9 6/2017/QĐ-UBND Ban hành quy chế luân chuyển, điều động giáo viên các đơn vị trường 112 15/12/2017
10 05/2017/QĐ-UBND Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 58 14/12/2017
11 04/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Đài Truyền Thanh - Truyền Hình 64 30/08/2017
12 03/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến Nông 260 24/07/2017
13 01/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng GD&ĐT 30 03/01/2017
14 02/2017/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Phòng Y tế 13 03/01/2017
15 12/2016/QĐ-UBND Quyết Định Giao chỉ tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2017 24 16/12/2016
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down