LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Các Đơn vị hành chính

Xã Thu Lũm

(Ngày đăng :08/08/2017 8:38:40 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

 

I. Thông tin cơ cấu tổ chức, bộ máy

- UBND xã Thu Lũm có 05 thành viên gồm:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.

+ 02 Phó Chủ tịch UBND xã.

+ 01 Trưởng công an xã.

+ 01 Chỉ huy Trưởng Quân sự xã.

- Công chức chuyên môn UBND xã có 8 công chức, gồm:

+ 02 Văn phòng – Thống kê.

+ 02 Tư pháp – Hộ tịch.

+ 01 Địa chính xây dựng.

+ 01 Địa chính nông nghiệp.

+ 01 Kế toán.

+ 01 Văn hóa – Xã hội.

II. Phân công nhiệm vụ    

- Chủ tịch UBND xã là người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước ở xã, chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động của UBND xã trước Chủ tịch UBND huyện và trước HĐND xã.

- Lãnh đao, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và đảm bảo việc thi hành hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan Nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biên pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

Quản lý và sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách Nhà nước được giao.

Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan Nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

- Làm Trưởng ban

+ Trưởng Ban quản lý Chương trình MTQG; Trưởng Ban phát triển xã.

+ Trưởng BCĐ các loại tội phạm; Trưởng BCĐ an toàn giao thông.

+ Trưởng BCĐ cải cách hành chính.

+ Trưởng BCĐ phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.

- Làm các Chủ tịch

+ Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng, kỷ luật xã.

+ Chủ tịch Hội hội đồng nghĩa vụ quân sự xã.

- Phụ trách gồm: Tài chính - Kế toán, thu chi ngân sách; chỉ đạo công tác tiếp dân, chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, bộ phận cơ chế một cửa.

- Trực tiếp phụ trách địa bàn: Thu Lũm và cơ quan xã.

- Các nhiệm vụ khác hoạt động theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và sự chỉ đạo, phân công của cấp trên.

- Một Phó Chủ tịch được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách các mặt công tác: văn hóa-xã hội, kế hoạch-thống kê, giúp Chủ tịch công tác dự toán thu, chi ngân sách xã.

- Một Phó Chủ tịch được Chủ tịch UBND xã phân công phụ trách các mặt công tác: sản xuất nông nghiệp, quản lý đất đai, công nghiệp-TTCN, xây dựng giao thông vận tải, nhà đất, thương nghiệp, dịch vụ, quản lý thị trường, thuế v.v…

- Một Ủy viên phụ trách công tác trật tự an ninh trực tiếp làm Trưởng công an xã.

- Một Ủy viên được phân công phụ trách quân sự địa phương, trực tiếp làm Chỉ huy trưởng BCH quân sự xã

III. Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan

Ủy ban nhân dân xã có chức năng quản lý hành chính Nhà nước các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn xã theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; và theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện; nhằm đảm bảo cho pháp luật được tôn trọng và thực hiện đầy đủ; phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời tạo điều kiện cho nhân dân ổn định đời sống vật chất và tinh thần. Cụ thể như sau:

- Tổ chức, hướng dẫn nhân dân, các tổ chức kinh tế, xã hội trong xã thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của chính quyền cấp trên, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ổn định đời sống, giữ gìn trật tự xã hội, làm tốt công tác quân sự địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa theo chủ trương của 3 Nhà nước. Kịp thời nắm tình hình, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân lên cấp trên trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước.

- Thực hiện sự kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước đối với nhân dân, các đơn vị kinh tế xã hội, thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức quần chúng, hội đoàn. Kịp thời uốn nắn các lệch lạc và xử lý các vi phạm theo nhiệm vụ và quyền hạn được phân công.

- Từ thực tế tình hình của xã, Ủy ban nhân dân xã tham gia vào việc quy hoạch kinh tế - xã hội của huyện, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân huyện.

- Thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục ở địa phương, xây dựng các phong trào và tổ chức các hoạt động văn hoá thể dục thể thao, thực hiện chính sách chế độ đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ và gia đình  có công với nước, tổ chức tuyên truyền giáo dục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự và tuyển gọi công dân nhập ngũ theo kế hoạch thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc chăm lo công tác xoá đói giảm nghèo.

- Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch kinh tế - xã hội và ngân sách xã được Ủy ban nhân dân huyện giao hàng năm.

IV. Điều kiện tự nhiên, dân số, diện tích

Xã Thu Lũm là xã vùng cao biên giới, cách trung tâm huyện Mường Tè 94 km, xã có diện tích tự nhiên là 11.289,01 ha; chiều dài đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc 36,245 km; điều kiện địa lý có độ dốc lớn, đồi núi chia cắt; giao thông đi lại còn nhiều khó khăn; sản xuất chủ yếu dựa vào nông, lâm nghiệp là chính.

Toàn xã có 09 bản, nằm dọc theo biên giới; xã có 496 hộ, 2.482 nhân khẩu, sinh sống chủ yếu 03 dân tộc anh em.

1 số hình ảnh

Hòn đá trắng

 

trung tâm xã

Kết quả hình ảnh cho thu lũm

Kết quả hình ảnh cho thu lũm

Ruộng bậc thang đẹp mê hồn

Kết quả hình ảnh cho hà nhì thu lũm

Nhà trình tường ở Thu Lũm

Cập nhật ngày 4/05/2020

Tin liên quan

Xã Pa Vệ Sủ(04/12/2017 2:40:23 CH)

Xã Vàng San(09/11/2017 8:49:20 SA)

Xã Pa Ủ(01/11/2017 9:19:23 SA)

Xã Mù Cả(24/10/2017 10:23:14 SA)

Xã Bum Nưa(12/10/2017 10:37:23 SA)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.