LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Các doanh nghiệp, hợp tác xã

Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn

(Ngày đăng :11/04/2017 12:00:00 SA)


(muongte.laichau.gov.vn) Thông tin các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mường Tè

 

 

 • 1.Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHONG
  Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Lê Hồng Phong
  Ngày cấp giấy phép: 30/11/2011
  Ngày hoạt động: 01/05/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 

 • 2. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN THANH THƠM
  Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Trần Kim Thanh
  Ngày cấp giấy phép: 03/04/2009
  Ngày hoạt động: 10/04/2009 (Đã hoạt động 8 năm)
  Điện thoại: 0948977397

 

 • 3. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SỐ 26
  Địa chỉ: Khu phố 8, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Điệp Thanh
  Ngày cấp giấy phép: 24/03/2009
  Ngày hoạt động: 01/04/2009 (Đã hoạt động 8 năm)

 • 4. Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ SỐ 10 - THÁI NAM
  Địa chỉ: Bản Nà Lang, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Vàng Thị Tán
  Giấy phép số: 23c00010
  Ngày cấp giấy phép: 26/02/2009
  Ngày hoạt động: 26/02/2009 (Đã hoạt động 8 năm)

 • 5. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI ĐĂNG
  Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Phạm Bình Đẳng
  Ngày cấp giấy phép: 24/05/2007
  Ngày hoạt động: 01/06/2007 (Đã hoạt động 10 năm)

 • 6. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG TRUNG QUÝ
  Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quý
  Ngày cấp giấy phép: 10/03/2008
  Ngày hoạt động: 21/03/2008 (Đã hoạt động 9 năm)

 • 7. Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN MƯỜNG TÈ
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Phương Văn Thủy
  Ngày cấp giấy phép: 30/03/2007
  Ngày hoạt động: 30/03/2007 (Đã hoạt động 10 năm)

 • 8. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG SƠN
  Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Bùi Văn Biển
  Ngày cấp giấy phép: 14/04/2005
  Ngày hoạt động: 14/04/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 

 • 9. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG HƯNG
  Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Trần Văn Hưng
  Ngày cấp giấy phép: 06/01/2005
  Ngày hoạt động: 08/02/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 

 • 10. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HỒNG VÂN
  Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Chu Hồng Vân
  Ngày cấp giấy phép: 18/03/2005
  Ngày hoạt động: 01/04/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 • 11. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG HOÀNG NHÂM
  Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhâm
  Ngày cấp giấy phép: 13/07/2004
  Ngày hoạt động: 15/07/2004 (Đã hoạt động 13 năm)

 • 12. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CHÂU
  Địa chỉ: Khu 4, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Bùi Văn Hùng
  Ngày cấp giấy phép: 10/02/2009
  Ngày hoạt động: 01/05/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 • 13. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÀNG AN
  Địa chỉ: Khu phố 9, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Lê Mạnh Thường
  Giấy phép số: 23 01 000063
  Ngày cấp giấy phép: 01/04/2008
  Ngày hoạt động: 01/01/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 • 14. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN BẢO TOÀN
  Địa chỉ: Khu phố 7, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Lê Xuân Bảo
  Giấy phép số: 2301000088
  Ngày cấp giấy phép: 15/06/2005
  Ngày hoạt động: 15/06/2005 (Đã hoạt động 12 năm)

 • 15. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG QUANG THIỀU
 • Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SỐ 25
  Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Thiều
  Ngày cấp giấy phép: 24/01/2003
  Ngày hoạt động: 24/01/2003 (Đã hoạt động 14 năm)

 • 16. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI VẤN 
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vấn
  Ngày cấp giấy phép: 22/04/2010
  Ngày hoạt động: 01/01/2004 (Đã hoạt động 13 năm)

 • 17. DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN SỐ 24
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
  Ngày cấp giấy phép: 07/04/2010
  Ngày hoạt động: 17/01/2003 (Đã hoạt động 14 năm)

 • 18. HTX DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THỦ CÔNG XÂY DỰNG
  Địa chỉ: Khu phố 3 - TT Mường tè, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nghi
  Giấy phép số: 006
  Ngày cấp giấy phép: 10/10/2008

 

 • 19. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SỐ 15
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Lê Bá Liên
  Ngày cấp giấy phép: 29/12/2000
  Ngày hoạt động: 01/01/2001 (Đã hoạt động 16 năm)

 • 20. Tên giao dịch: CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HUYỆN MƯỜNG TÈ
  Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Đinh Minh Giang
  Ngày cấp giấy phép: 17/03/2010
  Ngày hoạt động: 01/06/2006 (Đã hoạt động 11 năm)

 • 21. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VŨ TẤN NGỰ
  Địa chỉ: Khu phố 7, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Vũ Tấn Ngự
  Giấy phép số: 2301000026
  Ngày cấp giấy phép: 29/07/2006
  Ngày hoạt động: 01/08/2006 (Đã hoạt động 11 năm)

 • 22. Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ MINH HUỆ
  Địa chỉ: Khu phố 4, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Đặng Thị Huệ
  Giấy phép số: 00009
  Ngày cấp giấy phép: 15/11/2008
  Ngày hoạt động: 16/11/2008 (Đã hoạt động 8 năm)

 

 • 23. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUYỀN HÂN
  Địa chỉ: Bản Pắc Ma, xã Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Đoàn Sỹ Hiệp
  Ngày cấp giấy phép: 08/10/2009
  Ngày hoạt động: 15/10/2009 (Đã hoạt động 7 năm)

 

 • 24. Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PA THẮNG
  Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Bùi Quang Ngọc
  Ngày cấp giấy phép: 10/01/2010
  Ngày hoạt động: 15/01/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 25. CÔNG TY TNHH THỦY ĐIỆN HUYỆN MƯỜNG TÈ
  Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Lương
  Ngày cấp giấy phép: 14/01/2008
  Ngày hoạt động: 15/01/2008 (Đã hoạt động 9 năm)

 • 26. Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ VĨNH CỬU
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Bùi Đình Cửu
  Giấy phép số: 00013
  Ngày cấp giấy phép: 03/02/2010
  Ngày hoạt động: 03/02/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 27. Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ HỮU KHÁNH
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Đặng Hữu Hoà
  Giấy phép số: 00014
  Ngày cấp giấy phép: 05/02/2010
  Ngày hoạt động: 05/02/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 28. Tên giao dịch: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & ĐẦU TƯ SỨ HẢO
  Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Sứ
  Ngày cấp giấy phép: 29/03/2010
  Ngày hoạt động: 01/04/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 29. Tên giao dịch: DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG TƯ NHÂN LONG KHÁNH
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Trần Văn Long
  Ngày cấp giấy phép: 15/06/2010
  Ngày hoạt động: 01/07/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 30. Tên giao dịch: HỢP TÁC XÃ QUYẾT THẮNG
  Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trường
  Giấy phép số: 00019
  Ngày cấp giấy phép: 02/06/2010
  Ngày hoạt động: 02/06/2010 (Đã hoạt động 7 năm)

 • 31. CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂY SÔNG ĐÀ
  Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Phạm Văn Thư
  Ngày cấp giấy phép: 07/10/2011
  Ngày hoạt động: 15/11/2011 (Đã hoạt động 5 năm)

 • 32. CÔNG TY TNHH TÂN PHƯƠNG LAI CHÂU
  Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Ngọc Tân
  Ngày cấp giấy phép: 30/10/2012
  Ngày hoạt động: 01/11/2012 (Đã hoạt động 4 năm)

 • 33. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG YÊN - LAI CHÂU
  Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Trần Văn Yên
  Ngày cấp giấy phép: 28/01/2013
  Ngày hoạt động: 01/02/2013 (Đã hoạt động 4 năm)

 

 • 34. CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG TÈ
 • Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Lê Hồng Phong
  Ngày cấp giấy phép: 29/03/2017
  Ngày hoạt động: 29/03/2017

 

 • 35. HỢP TÁC XÃ THANH LONG
 • Địa chỉ: Khu phố 7-thị trấn Mường Tè-huyện Mường Tè-tỉnh Lai Châu, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Khoàng Lù Hà
  Giấy phép số: 230307000006
  Ngày cấp giấy phép: 30/03/2016
  Ngày hoạt động: 01/04/2016 (Đã hoạt động 1 năm)

 

 •  36. HTX Hưng Hải
  Địa chỉ: xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
  Đại diện pháp luật: Tống Văn Thu

 

         37. HTX Hưng Hải
         Địa chỉ: xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
         Đại diện pháp luật: Tống Văn Thu

         38. HTX Thắng Tuế
         Địa chỉ: xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
         Đại diện pháp luật: Phan Văn Thắng

         39. HTX Giang Đường
         Địa chỉ: xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
         Đại diện pháp luật: Trịnh Ngọc Giang

         40. HTX Thành Đạt
         Địa chỉ: xã Bum Nưa, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
         Đại diện pháp luật: Hà Văn Huấn

        41. HTX Cường Hà
        Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Mường Tè Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
        Đại diện pháp luật: Lê Minh Cường

        42. HTX Chung Thắng
        Địa chỉ: Khu 7, thị trấn Mường Tè Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
        Đại diện pháp luật: Trần Văn Hiền

        43. HTX Trọng Quảng
        Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Mường Tè Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu
        Đại diện pháp luật: Mào Văn Trọng

 

 

 

 

 

Đang tiếp tục cập nhật. Cập nhật lần cuối ngày 10/4/2017

 

 

Tin liên quan

Các Doanh nghiệp, HTX trên địa bàn(10/04/2017 9:07:18 SA)

Doanh nghiệp Thái Vấn(11/11/2014 10:16:04 SA)

Doanh nghiệp Quang Hưng(11/11/2014 10:15:52 SA)

Doanh nghiệp Tân Phong(11/11/2014 10:15:15 SA)

Doanh nghiệp Hoàng Nhâm(11/11/2014 10:14:51 SA)

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ 57, UBND huyện khóa XX(22/04/2021 4:33:57 CH)

Cán bộ chiến sỹ Công an huyện Mường Tè thi đua hướng về cơ sở (16/04/2021 10:48:18 SA)

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP quý I năm 2021(16/04/2021 7:40:46 SA)

Tài liệu Kỳ họp thứ 57 - UBND huyện(13/04/2021 2:44:26 CH)

Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu HĐND huyện hóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026(13/04/2021 9:51:45 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.112 (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.