Trang TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Trang chủ Tổ chức bộ máy Các phòng ban

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

(Ngày đăng :03/01/2017 9:24:37 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 0213.3881.175

Email: truyenhinhmuongte@gmail.com

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Ảnh Chân Dung

Chức vụ

Điện thoại

1

Vũ Văn Thống

Trưởng Đài

0946299046

2

Lỳ Go Chừ

  

Phó Trưởng Đài

0988406578

3

Chang Văn Long

 

Phó Trưởng Đài

0949910999

        II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

        1. Chức năng

        Đài truyền thanh - truyền hình huyện Mường Tè là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Mường Tè, thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền huyện; chịu sự chỉ quản lý trực tiếp của UBND huyện, quản lý nhà nước của Sở TT và TT tỉnh, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

       2. Nhiệm vụ

       1.Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt và bằng các tiếng dân tộc trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh truyền hình được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức KH - KT, KT, VH - XH, QP - AN gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật.

      2. Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài tiếng nói Việt nam, Đài truyền hình Vn, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của Nhân dân theo quy định.

         3.Trực tiếp quản lý hệệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật/

        4. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh SX các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

       5. Quản lý, vận hành các đài phát thanh truyền hình, đài phát sóng, phát thanh trên địa bàn huyện theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Đài Truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

       6. Quản lý, sử dụng lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

      7. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt dộng chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Tổ chức hoạt động thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

       8. Tham gia ýe kiến với UBND huyện và cơ quan chức năng đểể củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn huyện.

      9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

--------------------------

Tin liên quan

Phòng Y tế(19/05/2017 2:09:26 CH)

Trung tâm GDNN - GDTX(26/04/2017 9:52:07 SA)

Phòng Giáo dục & Đào tạo(02/01/2017 2:12:22 CH)

Phòng Tư pháp(03/01/2017 10:08:38 SA)

Thanh tra huyện(03/01/2017 9:52:42 SA)

Tin mới nhất

Thu hồi nộp ngân sách nhà nước(27/11/2020 3:12:33 CH)

Tài liệu hội nghị học tập, quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh(27/11/2020 9:51:45 SA)

Mời dự hội nghị học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh(26/11/2020 7:15:26 CH)

UBND huyện khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 52(24/11/2020 2:14:42 CH)

Công khai số điện thoại địa chỉ thư điện tử đường dây nóng(18/11/2020 9:59:58 SA)

Liên kết

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: vp.muongte@laichau.gov.vn - SĐT: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký)
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down