Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 6426666
  • 4991Người đang Online
Trang chủ Tổ chức bộ máy Các phòng ban

Phòng Y tế

(Ngày đăng :19/05/2017 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Địa chỉ: Khu phố 9 - Thị trấn Mường Tè – Huyện Mường Tè

Số ĐT BÀN:  0213.3607.158 

EMAIL: lygoky@gmail.com 

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY  

STT

Họ và tên

Ảnh đại diện

Chức vụ

Điện thoại

1

Lỳ Go Ky

Phó Phòng

0912.401.101
 

 II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Vị trí và chức năng

Phòng Y tế huyện Mường Tè là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Mường Tè thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về Y tế, gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị Y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm Y tế; dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện.

Phòng Y tế huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực Y tế.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giúp Ủy ban nhân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực Y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân huyện.

Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực Y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất và tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế.

Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Phòng Y tế(19/05/2017 2:09:26 CH)

Trung tâm GDNN - GDTX(26/04/2017 9:52:07 SA)

Phòng Giáo dục & Đào tạo(02/01/2017 2:12:22 CH)

Phòng Tư pháp(03/01/2017 10:08:38 SA)

Thanh tra huyện(03/01/2017 9:52:42 SA)

Tin mới nhất

- Mời dự HN Tổng kết công tác XD Đảng 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020(22/01/2020 9:08:11 CH)

- Mời dự HN gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng(22/01/2020 9:05:25 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Truyền hình Mường Tè, ngày 14/01/2020(16/01/2020 7:47:44 SA)

Đảng ủy quân sự huyện Mường Tè ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.(15/01/2020 10:39:26 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down