LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

Ban tổ chức

(Ngày đăng :10/11/2014 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: BAN TỔ CHỨC HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ 

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

Điện thoại: 02313 81147

            Fax: 02313881245

Email: bantochuchuyenuymuongte147@.gmail.com

          I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

 Đ/c: Nguyễn Đức Thật


Trưởng ban

0912316249

2

 

    Đ/c: Tống Thị VịnhPhó Trưởng ban

0942235666

        II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

          1. Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác tổ chức xây dựng Đảng gồm: tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác toỏ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện uỷ.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Xây dựng các đề án về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ đảng thuộc thẩm quyền quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Tham mưu công tác cán bộ công chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

          - Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ.

          - Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng - đoàn thể; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

          2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

          - Công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, thi hành Điều lệ Đảng đối với các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ; các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

          - Nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ cho đội ngũ làm công tác tổ chức của cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ.

          - Công tác phát triển đảng viên; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức khối đảng - đoàn thể, đảng viên; giới thiệu sinh hoạt đảng; giải quyết khiếu nại xoá tên đảng viên và vấn đề đảng tịch cho đảng viên.

          2.3. Thẩm định, thẩm tra

          - Các đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của cấp uỷ cơ sở, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị trực thuộc Huyện uỷ trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Thẩm định và trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ về nhân sự dự kiến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chính sách cán bộ theo phân cấp quản lý và danh sách kết nạp đảng viên.

          - Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề chính trị theo quy định.

          - Thẩm định hố sơ xoá tên trong danh sách đảng viên và cho ra khỏi đảng.

          - Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có vấn đề về chính trị theo quy định.

          - Tham gia thẩm định đề án, văn bản về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành của huyện.

          2.4. Phối hợp

          - Các ban đảng cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc Huyện uỷ trong công tác xây dựng đảng về tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ.

          - Phòng Nội vụ và các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện, cụ thể hoá các quyết định, quy định của cấp trên về lĩnh vực tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, bảo vệ chính trị nội bộ phân công, phân cấp.

          - Các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

          2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao

          - Cụ thể hoá và triển khai các văn bản của cấp uỷ trên, của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ và công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. Phối hợp với ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ huyện thực hiện việc bảo vệ chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

          - Tham mưu, giải quyết các vấn đề đảng tịch. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức diện Ban Thường vụ, Huyện uỷ quản lý; quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên cơ vấn đề chính trị theo quy định.

          - Được cán bộ, công chức dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của các ban đảng, cấp uỷ trực thuộc, các cơ quan có liên quan.

          Thực hiện công tác thống kê cơ bản về công tác xây dựng chi bộ, đảng bộ; về công tác tổ chức cán bộ, công chức, viên chức thuộc khối đảng và đoàn thể của Huyện.

          - Là cơ quan Thường trực về công tác thi đua, khen thưởng của Huyện uỷ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

Tin liên quan

Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/11/2014 4:52:46 CH)

Ủy ban kiểm tra(10/11/2014 4:58:23 CH)

Văn phòng Huyện Ủy(10/11/2014 5:09:47 CH)

Ban dân vận(10/11/2014 5:07:27 CH)

Ban tuyên giáo(10/11/2014 5:05:51 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.