Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 6426418
  • 4887Người đang Online
Trang chủ Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

Ban tuyên giáo

(Ngày đăng :10/11/2014 5:05:51 CH)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ
        Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, tỉnh Lai Châu
        Điện thoại: 02313881149
        Fax: 02313881245

 I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1Đ/c: Trịnh Tuấn Anh
 

Trưởng Ban

0912316249

2   Đ/c: Phạm Thị Thanh Xuân

Phó Trưởng Ban

01258725584

3

 

Đ/c Mào Anh Tuấn

Phó Trưởng Ban

01254026999

        II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

         1. Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ, khao giáo, biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác Tuyên giáo của Huyện uỷ.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân, những diễn biến trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá ở địa phương huyện: dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, tham mưu với Huyện uỷ, Ban Thường vụ về phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

          - Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội; chuẩn bị xây dựng các đề án, nghị quyết, chi thị, quy định, quyết định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ về công tác Tuyên giáo.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác Tuyên giáo.

          2.2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          - Tổ chức, nghiên cứư, học tập, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội huyện trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ trong lĩnh vực tuyên giáo.

          - Bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho cấp uỷ, cán bộ tuyên giáo cấp dưới. Hướng dẫn cấp uỷ xã, phường, thị trấn, tổ chức, cơ quan, đơn vị thuộc huyện sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ.

          - Hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra tuyên truyền các ngày lễ lớn, các phong trào thi đua yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, dân tộc, địa phương.

          2.3. Thẩm định, thẩm tra

          Đềv án, văn bản của các cơ quan, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội huyện có liên quan đến lĩnh vực - văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện, cơ quan, đơn vị thuộc huyện trước khi trình Thường trực Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          2.4. Phối hợp

          - Các cơ quan chức năng tham mưu gia xây dựng Đảng về công tác tác chính trị - tư tưởng, về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tuyên giáo đối với các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

          Tham gia ý kiến về công tác cán bộ, công chức đối với đội ngũ cán bộ, công chức trong khối theo phân cấp quản lý.

          - Ban Tổ chức Huyện uỷ  và Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện xây dựng kế hoạch nội dung đào tạo, bồi dưỡng chính trị - hành chính, nghiệp vụ công tác đảng, mặt trận và các đoàn thể cho độ ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ sở.

          2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao

          - Tổ chức mạng lưới và chỉ đạo nội dung hoạt động đối với báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thông tin thời sự, tuyên truyền chủ trương, chính sách theo kế hoạch, chương trình của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ; tổ chức sưu tầm, quản lý tư liệu và biên soạn lịch sử Đảng bộ.

          - Chủ trì, chỉ đạo định hướng, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan văn hoá, cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương, đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

          - Chỉ đạo chuơng trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng đối với trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cấp huyện.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

Tin liên quan

Văn phòng Huyện Ủy(10/11/2014 5:09:47 CH)

Ban dân vận(10/11/2014 5:07:27 CH)

Ủy ban kiểm tra(10/11/2014 4:58:23 CH)

Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/11/2014 4:52:46 CH)

Ban tuyên giáo(10/11/2014 5:05:51 CH)

Tin mới nhất

- Mời dự HN Tổng kết công tác XD Đảng 2019, Triển khai nhiệm vụ năm 2020(22/01/2020 9:08:11 CH)

- Mời dự HN gặp mặt nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng(22/01/2020 9:05:25 CH)

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Truyền hình Mường Tè, ngày 14/01/2020(16/01/2020 7:47:44 SA)

Đảng ủy quân sự huyện Mường Tè ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.(15/01/2020 10:39:26 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down