LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

Ủy ban kiểm tra

(Ngày đăng :17/11/2016 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: UỶ BAN KIỂM TRA HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313 881148

Fax: 0231.3881 245

Email: ubktmuongte@gmail.com


 I - TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

      Đ/c: Lù Thanh Xá

Chủ nhiệm

0977354899

2

     Đ/c: ...

Phó Chủ nhiệm

 

3

 

   Đ/c: Trần Thanh Đạm

Phó Chủ nhiệm

0974251499

       II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

         1. Chức năng

          - Là cơ quan tham mưu giúp Huyện uỷ, UBKT Huyện uỷ thực hiện các nhiệm vụ, quyền công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện theo quy định của Điều lệ Đảng; thực hiện các nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ giao.

          - Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Huyện uỷ.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Chuẩn bị chương trình, kế hoạch, nội dung kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, đề án trình Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

          - Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBKT được quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, Quy chế làm việc của UBKT Huyện uỷ và nhiệm vụ do Huyện uỷ, Ban Thường vụ giao; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác hàng năm do UBKT Huyện uỷ quyết định.

          - Phối hợp với các ban đảng, giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ lập đoàn giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền; tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạc này.

          - Đề xuất ý kiến đóng góp vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện; tham gia ý kiến các trường hợp do cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện.

          2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

          Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng, đảng viên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ huyện; chỉ đạo, hướng dẫn, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và các vấn đề liên quan khác cho UBKT, tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên.

          2.3. Thẩm định, thẩm tra

          Đề án, văn bản củacác cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liêmn quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ huyện trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          2.4. Phối hợp

          - Ban Tổ chức, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc của Huyện uỷ.

          Ban Tổ chức Huyện uỷ trong công tác tổ chức cán bộ, công chức theo phân cấp quản lý.

          Các cơ quan thuộc khối nội chính thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng.

          - Các cơ quan có liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng cho cấp uỷ vỉên và cán bộ, công chức kiểm tra của cấp uỷ huyện và cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ.

          2.5. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan UBKT và một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao

          - Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, 6 tháng, 1 năm: sơ kết, tổng kết công tác của cơ quan UBKT Huyện uỷ.

          - Xây dựng tổ chức cán bộ, công chức và thực hiện những chính sách đối với cán bộ, công chức cơ quan UBKT Huyện uỷ.

          - Kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ, công chức cơ quan UBKT Huyện uỷ và UBKT cấp uỷ trực thuộc Huyện uỷ khi cần thiết.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện giao./.

Tin liên quan

Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/11/2014 4:52:46 CH)

Ủy ban kiểm tra(10/11/2014 4:58:23 CH)

Văn phòng Huyện Ủy(10/11/2014 5:09:47 CH)

Ban dân vận(10/11/2014 5:07:27 CH)

Ban tuyên giáo(10/11/2014 5:05:51 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.