LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

Văn phòng Huyện Ủy

(Ngày đăng :17/11/2016 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

 Tên đơn vị: VĂN PHÒNG HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ

      Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

      Điện thoại: 02313881136

      Fax: 02313881245

      Email: vanphonghumte@gmail.com

STT

Họ và tên              

Chức vụ

Điện thoại

1

Đ/c: Nguyễn Trường Giang

Chánh Văn phòng

 0977.769.373

2

 

Đ/c: 

Phó Chánh Văn phòng

 

3


Đ/c: Đinh Văn Cương

Phó Chánh Văn phòng

0946668638

     II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
        1. Chức năng
         Là cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy trong tổ chức, điều hành  công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.
         Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Huyện ủy và bảo đảm cơ sở vật chất cho hoạt động của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy và các cư quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.
          2. Nhiệm vụ
         
2.1. Nghiên cứu, đề xuất
         
- Chương trình công tác của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực.

         - Sơ kết, tổng kết công tác Văn phòng Huyện ủy.
        2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
        
- Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính và công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở và các cơ quan đảng trực thuộc Huyện ủy.

         - Kiểm tra, giám sát việc thu, nộp và sử dụng đảng phí ở các tổ chức cơ sở đảng.
         - Theo dõi, đôn đốc các tổ chức đảng, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo quy định.
         2.3. Thẩm định, thẩm tra
         - Đề án, văn bản của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện về: yêu cầu, phạm vị, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản.
        - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định nội dung đề án, văn bản thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính khi được Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy giao trước khi trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
         2.4. Phối hợp
         
- Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan sơ kết, tổng kết về công tác của Huyện ủy.

        - Các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết và sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy.
        - Các cơ quan liêm quan xây dựng theo dõi việc thực hiện chủ trương, chế ddooj, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Huyện ủy; nắm tình hình trong khối nội chính, báo cáo kịp thời Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ.
       - Các ban đảng, cấp ủy trực thuộc các cơ quan, tổ chức liên quan tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra, giám át, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy về công tác xây dựng Đảng, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, nội chính.
        2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao
        
- Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hàng; phối hợp, điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy.

       - Tổ chức phục vụ các hội nghị, cuộc họp của Huyện ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy; phối hợp phục vụ các Hội nghị, cuộc họp của các ban đảng, cơ quan thuộc Huyện ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện.
       - Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ  và Huyện ủy; cung cấp thông tin cho cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức huyện theo quy định.
        - Theo dõi, đôn đốc các cấp ủy cơ sở, cơ quan, tổ chức liên quan ở huyện thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.
        - Tiếp nhận, phát hành, quản lý tài liệu, văn bản đến và đi.
       - Tiếp nhận và xử lý đơn, thư gửi đến Huyện ủy; tham mưu, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn thư được Thường trực Huyện ủy giao; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.
       - Tổng hợp tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp ủy cấp trên và của Huyện ủy; hoạt động của cấp ủy, cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để báo cáo với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.
       - Quản lý tài liệu lưu trữ của Huyện ủy và của Văn phòng Huyện ủy; giúp Thường trực Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công văn, lưu trữ của cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở cấp huyện và cơ sở theo quy định.
       - Là chủ sở hữu chủ tài sản của Huyện uỷ theo sự uỷ quyền của Ban Thường vụ Huyện uỷ. Bảo đảm điều kiện vật chất, tài chính phục vụ hoạt động của Huyện uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ và các cơ quan tham mưư, giúp việc Huyện uỷ theo phân công, phân cấp.
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

Tin liên quan

Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025(10/11/2014 4:52:46 CH)

Ủy ban kiểm tra(10/11/2014 4:58:23 CH)

Văn phòng Huyện Ủy(10/11/2014 5:09:47 CH)

Ban dân vận(10/11/2014 5:07:27 CH)

Ban tuyên giáo(10/11/2014 5:05:51 CH)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.