LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ (bỏ) Thông báo, Kết luận, Văn bản mới

Số điện thoại đường dây nóng của các cơ quan, tổ chức

(Ngày đăng :08/11/2017 4:31:37 CH)

(muongte.laichau.gov.vn)

Thông tin đường dây nóng của các cơ quan:

STT

Cơ quan tiếp nhận

Đường dây nóng

Thông tin xử lý

1

Bộ Y tế

19009095

 

2

 

Sở Giao thông vận tải

- Trưởng phòng Quản lý Vận tải: Điêu Tiến Dương - 0914.835.060

- Giám đốc Bến xe khách tỉnh: Nguyễn Minh Sơn - 0915.068.081

 

3

 

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu

- Thanh tra giám sát ngân hàng: 02133.876.790

- Phòng Kế toán – Thanh toán: 0213.3876.785

- Phòng Tổng hợp và kiểm soát nội bộ: 0213.3878.413

 

4

 

Ban An toàn giao thông

- Ban An toàn giao thông: 0213.3791.838

- Phòng Cảnh sát giao thông:  0213.3872.027

- Sở Giao thông Vận tải: 0213.3876.944 

 

5

Ban Chỉ đạo 389/ĐP

Số Điện Thoại: 0213.3899.389

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thông tin tố giác cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

6

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư

Số Điện Thoại: 0213.3876.438

Email: dkkdlaichau@gmail.com

Tiếp nhận, xử lý khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp

 

Số ĐT của các cơ quan, ban, ngành Huyện:

STT

Cơ quan tiếp nhận

Thông tin

1

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mường Tè

Số Điện Thoại: 0213.3881.148

Fax: 0213.3881 245

Email: ubktmuongte@gmail.com

2

Ban dân vận

Số Điện Thoại: 0213.3881.155

Fax: 0213.3881245

Email: bandanvanhuyenuymuongte@gmail.com

3

Văn phòng huyện ủy

Số Điện Thoại: 0213.3881.136

Fax: 0213.3881245

Email: vanphonghumte@gmail.com

4

Ban tuyên giáo

Số Điện Thoại: 0213.3881.149
Fax: 0213.3881245

5

Ban tổ chức

Số Điện Thoại: 0213.3881.147

Fax: 0213.3881245

Email: bantochuchuyenuymuongte147@gmail.com

6

Văn phòng

HĐND-UBND

huyện Mường Tè

Số Điện Thoại:

+ Chánh Văn Phòng SĐT: 0213.3881.112

+ Phó chánh Văn phòng: 0213.3881.470 (Đ/c Sinh)

+ Phó chánh Văn phòng: 0213.3882.288 (Đ/c Đại) 

+ Văn thư: 0213.3881.110

+ Một Cửa + Công nghệ thông tin: 0213.3881.589

+ Tiếp dân: 0213.3880.433

+ Chuyên Viên: 0213.3881.860

+ Kế toán - Thủ quỹ: 0213.3881.406

Fax: 02133.881.320

Email:

+ Gmail: vanphongubmt@gmail.com

+ Mail công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn

7

Phòng Y tế

Số Điện Thoại: 0213.3607.158

Email: lygoky@gmail.com

8

Phòng Văn hóa – Thông Tin

Số Điện Thoại: 0213.3881.183

Email: vanhoamuongte@gmail.com

9

Phòng Tài Chính – Kế hoạch

Số Điện Thoại: 0213.3881.115

Email: ptcmuongte107@gmail.com

10

Phòng Nội Vụ

Số Điện Thoại: 0213.3884.559

Email: phongnoivumuongte@gmail.com

12

Phòng Lao động -Thương binh & XH

Số Điện Thoại: 02133.881.924

Email: phonglaodongmuongte@gmail.com

13

Phòng Nông nghiệp & PTNT

Số Điện Thoại: 0213.3881.141

Email: phongnongnghiepmt@gmail.com

14

Phòng Tài nguyên & Môi Trường

Số ĐT: 0213.3607.009

Email: khanhyentnmt@gmail.com 

15

Phòng Dân tộc

Số Điện Thoại: 0213.3882.789

Email: phongdantocmt@gmail.com

16

Phòng Kinh tế & Hạ tầng

Số Điện Thoại: 0213.3884.888

Email: vinhtrungmt@gmail.com

17

Phòng Giáo dục & Đào tạo

Số Điện Thoại: 0213.3881.164

Email: tamctxh9187@gmail.com

18

Phòng Tư pháp 

Số Điện Thoại: 0213.3881.218

Email: phongtuphapmte@gmail.com

20

Trung tâm GDNN - GDTX

Số Điện Thoại: 0213.3882.668

Email: Gdnnmuongte@gmail.com

21

Thanh tra huyện

Số Điện Thoại: 0213.3880.898

Email: thanhtramuongte@gmail.com

22

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện

Số Điện Thoại: 0213.3881.175

Email: truyenhinhmuongte@gmail.com

23

Ban quản lý rừng phòng hộ Trung tâm

Số Điện Thoại: 0213.3881.376

Email: bqlrphmuongte@gmail.com

24

Trung tâm phát triển quỹ đất

Số Điện Thoại: 0213.3882.345

Email: trungtamphattrienquydatmt@gmail.com

25

Ban Quản lý CT dự án PTKT-XH huyện

Số Điện Thoại: 0213.3881.131

Mail công vụ: bqlda.muongte@laichau.gov.vn 

26

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

Số Điện Thoại: 0213.3881.839

27

Văn phòng ĐKSDĐ

Số Điện Thoại: 0213.3881.747

Số điện thoại thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Huyện:

 

Stt

Số điện thoại

Họ và Tên

Chức vụ Đơn vị công tác

KHỐI VĂN HÓA - XÃ HỘI

1

0865632068

Pờ Hồng Vân

Phòng Y tế

2

0915484621

Tống Văn Bắc

Giám đốc Trung tâm y tế

3

0834926999

Lỳ Phù Cà

Trưởng Phòng Nội vụ

4

0868138128

Tống Thanh Sơn

Trưởng Phòng Giáo dục & ĐT

5

0888907888

Lý Công Hòa

Trưởng Phòng LĐ-TB&XH

6

0362358134

Giàng A Lình

Trưởng Phòng VH-TT

7

0915484270

Nguyễn Thị Châm

Giám đốc Bảo hiểm xã hội

8

0977888981

Nguyễn Hồng Phượng

Phó Chủ tịch Chữ thập đỏ

9

0946299046

Vũ Văn Thống

Trưởng Đài phát thanh - TH

10

0816648459

Lý Văn Khung

Trưởng phòng Phòng Dân tộc

KHỐI KINH TẾ

1

0914570266

Tống Đình Trung

Trưởng Phòng Tài Chính

2

0943333999

Nguyễn Quang Vinh

Trưởng Phòng Công thương

3

0914625345

Lường Văn Nghen

Trưởng Phòng TN-MT

4

0948977129

Tống Văn Thi

Trưởng Phòng NN & PTNT

5

0942680086

Lê Thanh Tâm

Giám đốc Ban QLCTDA phát triển KTXH

6

0914451977

Tống Văn Hoàn

Trưởng Ban QLRPH huyện

 

     

8

0823510888

Trần Văn Chiến

Giám đốc Trung tâm PTQĐ

9

0915067382

Dương Tuấn Dũng

Chi cục trưởng Chi cục thuế

10

0917678222

Mai Văn Mạnh

Giám đốc Điện lực Mường Tè

11

0819664999

Đao Văn Hân

Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm

12

0975999199

Nguyễn Duy Sỹ

Giám đốc Ngân hàng CSXH

13

0912923505

Hoàng Văn Cung

Giám đốc Kho Bạc Nhà nước huyện

14

0945537568

Ma Ngọc Thanh

Trạm trưởng Trạm Thú y

15

0915271017

Hà Anh Sơn

Giám đốc Bưu điện

16

0339137689

Nguyễn Văn Mạnh

Chi cục trưởng Chi cục thống kê

17

0945537568

Ma Ngọc Thanh

Giám đốc Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp

18

0915271159

Đ/c Bôi

Giám đốc Công ty TNHH thủy điện Mường Tè

19

0914572154

Đinh Minh Giang

Giám đốc Công ty TNHH thương mại Mường Tè

KHỐI ĐOÀN THỂ

1

0945981967

Nguyễn Thị Thúy

Chủ tịch Liên đoàn LĐ huyện

2

0948992456

Đao Thanh Loan

Bí thư Huyện đoàn

3

0942235666

Tống Thị Vịnh

Chủ tịch Hội phụ nữ

4

 

Lùng Văn Sáng

Chủ tịch Hội Nông dân

5

0834260198

Lỳ Ngọc Sáng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

KHỐI NỘI CHÍNH

1

0943106775

Nguyễn Vân Trường

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

2

0366323660

Phan Văn Sơn

Trưởng Công an huyện

3

0948977145

Bùi Tống Trung

Viện trưởng Viện kiểm soát

4

0948080653

Đỗ Mạnh Trang

Chánh án Tòa án nhân dân

5

0948013338

Lù Phí Pa

Trưởng Phòng Tư pháp

6

0945381432

Đèo Văn Minh

Chi cục phó Chi cục Thi hành án (Phụ trách)

7

0914570267

Lý Lỳ Hừ

Chánh Thanh tra huyện

8

0971668456

Nguyễn Ngọc Ánh

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mù Cả

9

0989680169

Lương Xuân Hà

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ka Lăng

10

0989491555

Nguyễn Tiến Ngọc

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ

11

0984988980

Đỗ Văn Đàm

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Pa Ủ

12

0975809000

Nguyễn Văn Hòa

Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thu Lũm

CÁC XÃ, THỊ TRẤN

1

0912673182

Nguyễn Văn Thành

Chủ tịch UBND thị trấn

2

0842549567

Vàng Thị Thánh

Chủ tịch UBND xã Bum Nưa

3

0855150888

Lò A Chu

Chủ tịch UBND xã Vàng San

4

0837313888

Vàng Hà Chóng

Chủ tịch UBND xã Pa Vệ Sủ

5

0915358267

Lý Chà Lối

Chủ tịch UBND xã Kan Hồ

6

0915324589

Vàng Hu Chờ

Chủ tịch UBND xã Bum Tở

7

0358644282

Lý Văn Hiếu

Chủ tịch UBND xã Nậm Khao

8

 

Đ/c Chứ

Chủ tịch UBND xã Tà Tổng

9

0848661666

Tống Văn Thinh

Chủ tịch UBND xã Mường Tè

10

0842524843

Lý Phí Giá

Chủ tịch UBND xã Pa Ủ

11

0915305011

Khoàng Xì Chừ

Chủ tịch UBND xã Ka Lăng

12

0819195218

Phùng Lòng Cà

Chủ tịch UBND xã Thu Lũm

13

0842766333

Pờ Khừ Giá

Chủ tịch UBND xã Mù cả

14

0917451313

Lỳ Nhù Chừ

Chủ tịch UBND xã Tá Bạ

 

 

 

 

Tin liên quan

Phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/10/2020 4:30:20 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(12/06/2020 4:18:15 CH)

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(10/06/2020 3:00:09 CH)

Thông báo việc đăng ký tham gia thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(04/06/2020 3:16:15 CH)

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam(07/10/2019 4:11:33 CH)

Tin mới nhất

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND huyện(12/04/2021 2:17:34 CH)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện(12/04/2021 2:13:02 CH)

Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Mường Tè(12/04/2021 2:03:25 CH)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 4 năm 2021(01/04/2021 3:12:26 CH)

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 4 năm 2021(31/03/2021 10:46:31 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.112 (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.