LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ (bỏ) Thông báo, Kết luận, Văn bản mới

Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

(Ngày đăng :20/05/2019 4:43:44 CH)


Ảnh minh họa.

(muongte.laichau.gov.vn) Ngày 20/5/2019, UBND huyện ban hành Công văn số 565/UBND-CNTT v/v Ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Công văn nêu rõ: 

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hệ thống hành chính nhà nước; Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025;

Để sử dụng, khai thác triệt để và hiệu quả hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành Vnpt-Ioffice

Trong thời gian từ ngày 01/01/2019 đến nay, các cơ quan đơn vị cơ bản đã triển khai sử dụng phần mềm VNPT-Ioffice để khai thác và tiếp nhận văn bản được gửi đến từ UBND huyện, UBND tỉnh và các sở ngành cấp trên theo hệ thống trục liên thông 4 cấp. Tuy nhiên, việc tiếp nhận xử lý văn bản đến chưa được thường xuyên và kịp thời hoặc không xem hết nội dung cần xử lý; việc gửi văn bản đi và gửi văn bản dự thảo liên thông giữa các cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện triệt để nhất là UBND các xã (vẫn gửi qua đường công văn và email) dẫn đến việc lãng phí văn phòng phẩm, thất lạc văn bản và không kịp thời.

Để khắc phục tình trạng trên, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt tới cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc và khai thác triệt để đúng quy trình gửi, nhận và xử lý văn bản trên hệ thống phần mềm.

2. Sử dụng phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-Igate

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị kiện toàn nhân sự của bộ phận Một cửa; chỉ đạo Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả điện tử huyện và Bộ phận Một cửa của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khai thác triệt để và có hiệu quả của hệ thống phần mềm hệ thống một cửa điện tử liên thông VNPT-Igate, đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong xử lý công việc; công khai, minh bạch hồ sơ, quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, công dân; thường xuyên rà soát cập nhật thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính.

3. Sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đã được cấp cho cơ quan và cá nhân để thay thế cho việc sử dụng thư miễn phí ( gmail, yahoo). Hướng dẫn sử dụng và tài khoản của cơ quan, cá nhân của các cơ quan đơn vị đã gửi trên hệ thống quản lý văn bản (Công văn 160/STTTT-VP, ngày 20/2/2019 của sở Thông tin và truyền thông về việc sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu => nhấn vào đây để tải về).

Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu có địa chỉ tên miền truy cập là: http://mail.laichau.gov.vn. Các đơn vị, cá nhân có thể truy cập đường dẫn trên trực tiếp từ trình duyệt máy tính hoặc qua liên kết trên Trang Thông tin điện tử huyện Mường Tè, tại mục: Hệ thống thư điện tử công vụ.

Sau ngày 30/5/2019, tất cả các văn bản của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã gửi về UBND huyện không qua đường thư Công vụ hoặc trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành liên thông 4 cấp VNPT-Ioffice, thì UBND huyện (Văn phòng HĐND-UBND huyện) được coi như là chưa nhận được.

4. Việc sử dụng chữ ký số

Để chuẩn bị triển khai tích hợp chữ ký số trên ứng dụng phần mềm, yêu cầu các cơ quan đơn vị kiểm tra rà soát, nâng cấp hệ thống máy tỉnh để sử dụng tích hợp chữ ký số theo yêu cầu khuyến cáo của sở Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 197/STTTT-BCVTCNTT, ngày 01/3/2019 về việc khuyến cáo sử dụng máy tính và phần mềm khi tích hợp chữ ký số. Thời gian thực hiện việc tiếp nhận và chuyển giao kỹ thuật, thực hiện theo Thông báo số: 168/TB-STTTT, ngày 22/02/2019 của sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu về lịch tích hợp chữ ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (từ ngày 27/5/2019 đến 31/5/2019).

Sau khi các cơ quan, đơn vị và cá nhân được chuyển giao và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo điều hành liên thông 4 cấp chính quyền ( trừ văn bản mật). Danh mục các văn bản điện tử gửi nhận có chữ ký số thay văn bản giấy ( có danh mục kèm theo).

Quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan được quy định và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 và quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào, yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử được quy định tại Thông tư số 02/2019/TT-BNV, ngày 24/01/2019 của Bộ nội vụ; các cơ quan đơn vị truy cập Trang thông tin điện tử huyện Mường Tè tại mục Văn bản quy phạm pháp luật của TW để nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện.\

5. Các cơ quan đơn vị định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triển khai thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử theo đề cương đính kèm về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 12 hàng tháng. (có đề cương kèm theo).

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tham mưu cho UBND huyện theo dõi đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo UBND huyện tại kỳ họp UBND huyện việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Giao phòng Nội vụ phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện theo dõi việc triển khai thực hiện của các cơ quan, đơn vị để làm căn cứ tiêu trí đánh giá thực hiện CCHC và đánh giá thi đua khen thưởng hàng năm.

Tin liên quan

Phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/10/2020 4:30:20 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(12/06/2020 4:18:15 CH)

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(10/06/2020 3:00:09 CH)

Thông báo việc đăng ký tham gia thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(04/06/2020 3:16:15 CH)

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam(07/10/2019 4:11:33 CH)

Tin mới nhất

Lễ gặp mặt các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(22/01/2021 3:37:28 CH)

Tài liệu hội nghị chỉ thị 45(21/01/2021 10:47:10 SA)

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

Thư ngỏ chương trình Tết bánh chưng cho em năm 2021(13/01/2021 2:52:16 CH)

Chương trình làm việc tháng 01 năm 2021 của Văn phòng Huyện ủy(11/01/2021 1:26:32 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.