LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH Tin hoạt động UBND huyện

Kỳ họp thứ 40 - UBND huyện

(Ngày đăng :19/11/2019 4:33:25 CH)


Quang cảnh Kỳ họp.

(muongte.laichau.gov.vn) Ngày 15/11/2019, tại phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND-UBND huyện Mường Tè, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 40 - UBND huyện Khóa XX. Dự chỉ đạo phiên họp có đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện khóa XX; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Mai Văn Thạch – Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên hop

Sau khi nghe Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện thông qua dự thảo các Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH, quốc phòng an - ninh năm 2020; Tình hình thực hiện dự toán thu - chi NSĐP năm 2019; kế hoạch phân bổ dự toán thu - chi NSĐP năm 2020; báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2019, kế hoạch thực hiện vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2020; Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; báo cáo kết quả giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2018 huyện Mường Tè và các ý kiến chỉ đạo, tham gia đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Mai Văn Thạch - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Năm 2019 mặc dù gặp nhiều bất lợi của thời tiết như nắng nóng khô hạn kèo dài đầu năm, mưa lũa cục bộ xảy ra lũ ống, lũ quét, bùng phát của dịch tả lợn Châu Phi làm thiệt hại nhiều đến sản xuất nông nghiệp. Nhưng các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng, quyết tâm, sát sao trong chỉ đạo điều hành nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch: Thu ngân sách, thu hút đầu tư… Tuy nhiên, ở một số ngành, ở một số xã có chỉ tiêu chưa quyết tâm cao, dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt như: Trồng bù cây trồng do nắng nóng khô hạn, trống quế, phát triển cây lợi thế: sâm, tam thất, khoai sọ, ớt vùng cao, xây dựng thương hiệu hàng hóa không thực hiện được, thu hút đầu tư sản xuất, chế biến nông sản hạn chế, sản phẩm bán ra chủ yếu vẫn là sản phẩm thô…

Để tập trung chuẩn bị tốt các tài liệu đánh giá tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX, các nhiệm vụ còn lại năm 2019, cũng như chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2020 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cần tập trung một số nhiệm vụ sau:

I. Đối với các văn bản đã thông qua tại kỳ họp:

Giao các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND huyện và các đơn vị liên quan trên cơ sở tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tham gia của các đại biểu tại kỳ họp thực hiện rà soát, thống nhất, tổng hợp, hoàn thiện các báo cáo đảm bảo chất lượng cao, đặc biệt là các báo cáo, tài liệu tài liệu trình tại kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9, khóa XX; thời gian hoàn thành gửi về Văn phòng HĐND-UBND huyện trước ngày 25/11/2019.

II. Một số nhiệm vụ cụ thể:

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn

- Tiếp tục bám sát kế hoạch sản xuất năm 2019, tập trung chỉ đạo quyết tâm đối với các chỉ tiêu đạt thấp trong thời gian còn lại phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu.

- Rà soát các nội dung báo cáo, các biểu kèm theo với số liệu các báo cáo đồng nhất số liệu đảm bảo chính xác làm cơ sở đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2020 và phục vụ tài liệu trình kỳ họp HĐND huyện lần thứ 9.

- Nâng cao chất lượng đánh giá cuối năm đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc; tập trung xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo và các ý kiến kiến nghị của người dân; tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến cán bộ, Nhân dân nhất là các nơi còn nhiều vướng mắc, ý kiến chưa đồng thuận; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng việc xử lý chữ ký số.

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn: Chuẩn bị làm đất, nước tưới, chuẩn bị giống cây trồng, vật nuôi, phân bón …đảm bảo ngay từ đầu năm 2020; chủ động khắc phục kênh mương tưới tiêu, PCCCR, phòng chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát, khống chế dịch tả lợn Châu Phi; quản lý, chăm sóc diện tích trồng quế, mắc ca, sa mu và các mô hình, dự án hỗ trợ sản xuất.

- Tập trung xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo; quyết tâm đưa xã Thu Lũm đạt chuẩn NTM và bình quân tiêu chí của huyện đạt trên 13,8 tiêu chí/xã

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị chủ đầu tư

- Tập trung chỉ đạo tiến độ hồ sơ, giải ngân vốn đầu tư xây dựng; quan tâm quyết toán dự án hoàn thành; chủ động, kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn sự nghiệp và thủ tục hồ sơ chương trình khởi công mới năm 2020.

- Tạo điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng hoạt động các ngành dịch vụ, mở rộng đầu tư kinh doanh, phát triển thương mại đến các bản vùng sâu, vùng xa.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành việc thanh lý, điều chuyển tài sản dôi dư tại các đơn vị thực hiện sáp nhập.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục, ổn định các đơn vị trường sau sáp nhập; quản lý tốt nuôi ăn bán trú, quản lý duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần học sinh ở các cấp học.

5. Phòng Y tế huyện; Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại cơ sở, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa; chủ động phòng, chống dịch ở người nâng cao chất lượng y đức tại các cơ sở y tế; tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân nhằm đảm bảo vệ sinh ATTP, nhất là vào các dịp lễ, tết.

6. Phòng Lao động - TB & XH, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội đối với các đối tượng thụ hưởng; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đảm bảo số lượng gắn với chất lượng; phối hợp giải quyết việc làm cho người lao động.

7. Phòng Văn hóa - Thông tin: Tập trung chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân dịp các ngày lễ, tết, đặc biệt là hướng tới tổ chức Lễ hội ném còn 3 nước Việt Nam-Lào-Trung Quốc; Chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được đầu tư tại các nhà văn hóa bản, xã.

8. Công an huyện: Tập trung phá nhổ, phòng ngừa tái trồng cây thuốc phiện; quản lý chặt chẽ di dịch cư tự do, tuyên truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập nhà nước Mông.

Tin liên quan

Đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện Mường Tè lần thứ IV(12/11/2020 9:29:34 SA)

Tặng 10.000 khẩu trang y tế cho huyện Lục Xuân(06/02/2020 3:42:38 CH)

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch nCoV(06/02/2020 3:44:26 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Hội nghị tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2019 triển khai nhiệm vụ công tác QS - QP địa phương năm 2020(15/01/2020 10:06:23 SA)

Tin mới nhất

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

Lễ gặp mặt các đồng chí hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương(22/01/2021 3:37:28 CH)

Tài liệu hội nghị chỉ thị 45(21/01/2021 10:47:10 SA)

Tài liệu kỳ họp thứ 54 - UBND huyện(14/01/2021 8:25:58 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.