LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ Tổ chức bộ máy Tổ chức chính trị- xã hội

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

(Ngày đăng :15/12/2016 8:50:54 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

                    Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè

          1. Thông tin về lãnh đạo Hội

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT cố định

Số ĐT di động

1

Vàng Thị Thu

Chủ tịch

0213.3881.211

0947093707

2

Lò Thị Phương

Phó Chủ tịch

 

0914954288

3

Vàng Gió Nhù

Phó Chủ tịch

 

0988589178

          2. Chức năng, nhiệm vụ của Hội LHPN

         * Theo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam ( khóa XI), Hội LHPN có chức năng, nhiệm vụ sau:

         - Chức năng của Hội LHPN

        + Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp phụ nữ, tham gia xây dựng Đảng, tham gia quản lý Nhà nước.

        + Đoàn kết, vận động phụ nữthực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

         - Nhiệm vụ của Hội LHPN

       +  Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, lý tưởng cách mạng, phẩm chất đạo đức, lối sống; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

        + Vận động các tầng lớp phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; vận động, hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, trình độ, xây dựng gia đình hạnh phúc; chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ;

       + Tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, gia đình và trẻ em;

       + Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh;

       + Đoàn kết, hợp tác với phụ nữ các nước, các tổ chức, cá nhân tiến bộ trong khu vực và thế giới vì bình đẳng, phát triển và hòa bình.

      * Theo Quyết định 282-QĐ/TW, ngày 01/4/2015 của Ban Bí thư TW về quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội cấp tỉnh, huyện. Cơ quan chuyên trách Hội LHPN huyện có chức năng, nhiệm vụ sau:

        - Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Hội LHPN huyện lãnh đao, chỉ đạo công tác hội, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội theo Quy định của Điều lệ Hội LHPN VIệt Nam.

        - Nhiệm vụ:

       + Nghiên cứu, đề xuất:

       Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch Công tac của BCH, BTV Hội LHPN huyện và phong trào phụ nữ theo yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương và chỉ đạo của Hội cấp trên. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vứng mạnh. Tham gia giám sát và phản biện xã hội theo quy định

       Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích, nhiệm vụ của Hội và cán bộ, công chức, người lao độnh trong cơ quan chuyên trách Hội phụ nữ

       Sơ kết, tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ theo phân công, phân cấp

       + Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

       Chủ trương, nghị quyết, chương trình phối hợp, kế hoạch Công tac của BCH, BTV Hội LHPN, nghiệp vụ công tác Hội theo phân công, phân cấp

      Tuyên tryền, phổ biến, vận động hội viên thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của \nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Hội.

       Điều lệ Hội LHPN Việt Nam, quy định của Đảng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan theo phân công, phân cấp.

      + Giúp Ban Thường vụ, Thường trực Hội quản lý, điều hành, bảo đảm điều kiện hoạt động của cơ quan, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và người lao động có phám chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

----------------------------

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc(15/12/2016 9:05:20 SA)

Liên đoàn Lao động(15/12/2016 9:02:29 SA)

Hội Nông dân(15/12/2016 8:53:36 SA)

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện(15/12/2016 8:50:41 SA)

Hội Cựu chiến binh(15/12/2016 8:40:15 SA)

Tin mới nhất

Tài liệu hội nghị thứ 55-UBND huyện(09/02/2021 10:23:06 SA)

Thông báo lịch tiếp dân đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy Tháng 2 năm 2021(09/02/2021 10:31:40 SA)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 02 năm 2021(02/02/2021 8:30:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè (Lai Châu): Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè(25/01/2021 4:03:06 CH)

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mường Tè tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch công tác kiểm sát năm 2021(25/01/2021 2:51:57 CH)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.470 (Phụ trách Văn phòng) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.