Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 6406367
  • 8289Người đang Online
Trang chủ Tổ chức bộ máy Huyện Ủy

Ban dân vận

(Ngày đăng :17/11/2016 12:00:00 SA)

(muongte.laichau.gov.vn)

Tên đơn vị: BAN DÂN VẬN HUYỆN UỶ MƯỜNG TÈ

Địa chỉ liên lạc: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Điện thoại: 02313 881155

Fax: 02313881245

Email: bandanvanhuyenuymuongte@gmail.com I. TỔ CHỨC BỘ MÁY

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

 

   Đ/c: Lò Thị Chanh

Trưởng Ban

0915060424

2

 

    Đ/c: Giàng A Lình

Phó Trưởng Ban

01244417177


           II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ         

           1. Chức năng

 Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác dân vận (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo) của Huyện uỷ.

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Nghiên cứu, đề xuất

          - Những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận của Huyện uỷ. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội, các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kề hoạch, kết luận của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

          - Chủ trì, phố hợp tham gia triển khai thực hiện các văn bản của cấp uỷ cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình nhân dân để báo cáo cho Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Sơ kết, tổng kết về công tác dân vận.

          2.2. Hướng dẫn, kiểm  tra, giám sát

          - Việc thực hiện các chủ trương, chính sách, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của cấp uỷ cấp trên và của Huyện uỷ về công tác dân vận.

          - Hướng dẫn, phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận cho cáp uỷ và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận của các cấp trong đảng bộ huyện.

          2.3. Thẩm định, thẩm tra

          - Các đề án, văn bản về công tác dân vận trước khi trình Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Tham gia thẩm định các đề án, dự án, văn bản có liên quan đến công tác dân vận; các đề án, dự án liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân và công tác dân dận của hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân huyện.

          2.4. Phối hợp

          - Chủ trì, phối hợp với các cơ đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính - xã hội huyện và các cơ quan, tổ chức  liên quan thực hiện các chương trình phối hợp; công tác nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo, bồi dưỡng, thông tin… về công tác dân vận.

          - Các ban đảng, cơ quan, tổ chức liên quan theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân và phong trào quần chúng, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ.

          - Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng huyện tham gia công tác xây dựng Đảng; xây dựng chính quyền; xây dựng Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

          - Các cơ quan chức năng đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân vận đối với các chị bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện uỷ.

          2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ

          - Tham gia ý kiến về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, miễn nhiệm, kỷ luật đối với đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận theo phân cấp quản lý.

          - Nắm tình hình và chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng ở địa phương.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ giao./.

Tin liên quan

Thường trực Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020(10/11/2014 4:52:46 CH)

Ủy ban kiểm tra(10/11/2014 4:58:23 CH)

Văn phòng Huyện Ủy(10/11/2014 5:09:47 CH)

Ban dân vận(10/11/2014 5:07:27 CH)

Ban tuyên giáo(10/11/2014 5:05:51 CH)

Tin mới nhất

Bí thư Tỉnh ủy Giàng Páo Mỷ chúc tết lực lượng vũ trang huyện Mường Tè(20/01/2020 8:41:57 SA)

Truyền hình Mường Tè, ngày 14/01/2020(16/01/2020 7:47:44 SA)

Đảng ủy quân sự huyện Mường Tè ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.(15/01/2020 10:39:26 SA)

Hội nghị tổng kết công tác QS - QP địa phương năm 2019 triển khai nhiệm vụ công tác QS - QP địa phương năm 2020(15/01/2020 10:06:23 SA)

Truyền hình Mường Tè, ngày 06/01/2020(15/01/2020 9:37:04 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down