Cổng TTĐT huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 6646860
  • 1343Người đang Online
Trang chủ Thông báo, Kết luận, Văn bản mới Thông Báo

Danh bạ thư điện tử Công vụ

(Ngày đăng :12/07/2019 6:30:56 CH)


(muongte.laichau.gov.vn) Địa chỉ Đăng nhập: http://mail.laichau.gov.vn

Đơn vị, Cá nhân Địa chỉ thư
UBND huyện Mường Tè muongte@laichau.gov.vn
Huyện Uỷ  
Lý Anh Hừ hula.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Thắng thangvv.muongte@laichau.gov.vn
HĐND-UBND huyện  
Mai Văn Thạch thachmv.muongte@laichau.gov.vn
Trần Đức Hiển hientd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Dương duongtv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Khánh khanhdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Trường truongnx.muongte@laichau.gov.vn
Hoàng Xuân Dũng dunghx.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Trường Giang giangvt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hải haitv.muongte@laichau.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND huyện vp.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Trường Giang giangnt.muongte@laichau.gov.vn
Trịnh Xuân Đại daitx.muongte@laichau.gov.vn
Lý Anh Sinh sinhla.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Hà hant.muongte@laichau.gov.vn
Lưu Thị Lành lanhlt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Nhung nhungvt.muongte@laichau.gov.vn
Lê Hoàng Dũng dunglh.muongte@laichau.gov.vn
Hỏ Thị Di diht.muongte@laichau.gov.vn
Lê Đức Việt vietld.muongte@laichau.gov.vn
Vi Thị Vui vuivt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Tư pháp ptp.muongte@laichau.gov.vn
Lù Phí Pa palp.muongte@laichau.gov.vn
Cầm Long Thiệp thiepcl.muongte@laichau.gov.vn
Lý Thuỳ Sơn sonlt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Bình binhvv.muongte@laichau.gov.vn
Pờ Minh Thu thupm.muongte@laichau.gov.vn
Phòng NN& PTNT pnnptnt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Thi thitv.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Xuân Diệu dieupx.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hưng hunglv.muongte@laichau.gov.vn
Lường Văn Nghen nghenlv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Tuệ tuedv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Bách bachdv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thị Hạnh hanhdt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Bình binhvt.muongte@laichau.gov.vn
Ma Văn Khu khumv.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hiền hienlv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Văn Thiên thienlv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Phương Thảo thaolp.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Y tế pyt.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Go Ky kylg.muongte@laichau.gov.vn
Lùng Văn Lập laplv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Nội vụ pnv.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Phù Cà calp.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Thế Hùng hungdt.muongte@laichau.gov.vn
Vũ Trí Thức thucvt.muongte@laichau.gov.vn
Phùng Lê Na napl.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Anh Khanh Ly lydak.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Châu chauvv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng GD & ĐT pgddt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Mỹ Ly lylm.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Bạch bachnx.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Thị Hương huongpt.muongte@laichau.gov.vn
Trương Quốc Hoàn hoantq.muongte@laichau.gov.vn
Hà Đình Nhuận nhuanhd.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Lao động - TB&XH pldtbxh.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Thức thucdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Hiếu hieunx.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Xè Po polx.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Hương huonglt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng TN & MT ptnmt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Khánh Yên yennk.muongte@laichau.gov.vn
Quách Văn Thành thanhqv.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Biên bienvv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Dân tộc pdt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Khung khunglv.muongte@laichau.gov.vn
Bùi Quyết Thắng thangbq.muongte@laichau.gov.vn
Lý Lệ Từ tull.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Ngoan ngoanntt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng TC – KH ptckh.muongte@laichau.gov.vn
Tống Đình Trung trungtd.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Việt Hòa hoanv.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Thị Phòng phongdt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Trọng Bình binhnt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Út utvt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Thị Huyền huyenlt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Lan lanntt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Kinh tế - HT pktht.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Quang Vinh vinhnq.muongte@laichau.gov.vn
Lý Hà Cà calh.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Thành thanh.muongte@laichau.gov.vn
Dương Thanh Hoa hoadt.muongte@laichau.gov.vn
Lù Go Chóng chonglg.muongte@laichau.gov.vn
Phòng VH-TT pvhtt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Công Hòa hoalc.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Kem kemtv.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Văn Đức ducdv.muongte@laichau.gov.vn
Lê Thị Thúy Ngân nganltt.muongte@laichau.gov.vn
Thanh tra Huyện ptt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Lỳ Hừ hull.muongte@laichau.gov.vn
Đinh Văn Nhất Định dinhdvn.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Tài Tú tunt.muongte@laichau.gov.vn
Ban QLCTDA PTKT-XH huyện bqlda.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Công Sơn sonnc.muongte@laichau.gov.vn
Lê Thanh Tâm tamlt.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Văn Biên biendv.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Kiên Giang giangpk.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Xuân Chường cuongpx.muongte@laichau.gov.vn
Ban QL Rừng phòng hộ bqlrph.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hoàn hoantv.muongte@laichau.gov.vn
Điêu Chính Dũng dungdc.muongte@laichau.gov.vn
Lý Xá Hừ hulx.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm PT Quỹ đất ttptqd.muongte@laichau.gov.vn
Trần Văn Chiến chientv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hà hann.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp ttdvnn.muongte@laichau.gov.vn
Ma Ngọc Thanh thanhmn.muongte@laichau.gov.vn
Trung Tâm GDNN-GDTX ttgdnngdtx.muongte@laichau.gov.vn
Cao Thu Hằng hangct.muongte@laichau.gov.vn
Bùi Đức Dũng dungbd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hưng hungtv.muongte@laichau.gov.vn
Đài Truyền thanh - TH dttth.muongte@laichau.gov.vn
Vũ Văn Thống thongvv.muongte@laichau.gov.vn
Chang Văn Lồng longcv.muongte@laichau.gov.vn
Hội Chữ thập đỏ hctd.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Văn Khải khaidv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Hồng Phượng phuongnh.muongte@laichau.gov.vn
Văn phòng Huyện ủy vphu.muongte@laichau.gov.vn
Tống Thanh Sơn sontt.muongte@laichau.gov.vn
Đinh Văn Cương cuongdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Dục ducnv.muongte@laichau.gov.vn
Lâm Thị Thơm thomlt.muongte@laichau.gov.vn
Trần Duy Hải haitd.muongte@laichau.gov.vn
Phan Thị Thanh Nga ngaptt.muongte@laichau.gov.vn
Ban Dân vận bdv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Chanh chanhlt.muongte@laichau.gov.vn
Giàng A Lình linhga.muongte@laichau.gov.vn
Ban Tuyên giáo btg.muongte@laichau.gov.vn
Trịnh Tuấn Anh anhtt.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Thị Thanh Xuân xuanptt.muongte@laichau.gov.vn
Ban Tổ chức btc.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Đức Thật thatnd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Thị Vịnh vinhtv.muongte@laichau.gov.vn
Huyện Đoàn hd.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thanh Loan loandt.muongte@laichau.gov.vn
Hội Cựu chiến binh hccb.muongte@laichau.gov.vn
Trương Đức Huệ huetd.muongte@laichau.gov.vn
Hội Nông dân hnd.muongte@laichau.gov.vn
Trần Văn Toàn toantv.muongte@laichau.gov.vn
Hội Phụ nữ hpn.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Phương phuonglt.muongte@laichau.gov.vn
Liên Đoàn Lao động ldld.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý thuynt.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thị Sơn sondt.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm BDCT huyện ttbdct.muongte@laichau.gov.vn
Lùng Văn Sáng sanglv.muongte@laichau.gov.vn
Trường THPT tthpt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Mạnh Hùng hungvm.muongte@laichau.gov.vn
Ủy ban MTTQ ubmttq.muongte@laichau.gov.vn
Lý A Pò pola.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Định dinhnx.muongte@laichau.gov.vn
Kho bạc Nhà nước kbnn.muongte@laichau.gov.vn
Hoàng Văn Cung cunghv.muongte@laichau.gov.vn
Ngân hàng chính sách nsnn.muongte@laichau.gov.vn
Lê Lương Giáp giapll.muongte@laichau.gov.vn
Chi cục Thống kê cctk.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh manhnv.muongte@laichau.gov.vn
Chi cục Thuế cct.muongte@laichau.gov.vn
Dương Tuấn Dũng dungdt.muongte@laichau.gov.vn
Hạt Kiểm lâm hkl.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Hân handv.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm Y tế ttyt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Bắc bactv.muongte@laichau.gov.vn
Chu Pó Xá xacp.muongte@laichau.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội bhxh.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Châm chamnt.muongte@laichau.gov.vn
UBND Thị trấn ttmt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Minh minhvv.ttmt@laichau.gov.vn
Lùng Văn Sinh sinhlv.ttmt@laichau.gov.vn
Trương Thị Hường huongtt.ttmt@laichau.gov.vn
UBND Xã Bum Nưa bumnua.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Thánh thanhvt.bumnua@laichau.gov.vn
Mào Văn Phụi phuimv.bumnua@laichau.gov.vn
Lường Thị Hương huonglt.bumnua@laichau.gov.vn
Vàng Văn Thọ thovv.bumnua@laichau.gov.vn
UBND Xã Bum Tở bumto.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Lỳ Sơn sonvl.bumto@laichau.gov.vn
Vàng Hu Chờ chovh.bumto@laichau.gov.vn
Vàng Lỳ Cà cavl.bumto@laichau.gov.vn
Lê Văn Duyên duyenlv.bumto@laichau.gov.vn
UBND Xã Ka Lăng kalang.muongte@laichau.gov.vn
Khoàng Xì Chừ chukx.kalang@laichau.gov.vn
Lỳ Ló Hừ hulh.kalang@laichau.gov.vn
Lỳ Phí Tư tulp.kalang@laichau.gov.vn
Lò Thị Hiền hienlt.kalang@laichau.gov.vn
Chu Ha Chừ chuch.kalang@laichau.gov.vn
UBND Xã Mù Cả muca.muongte@laichau.gov.vn
Pờ Khừ Xá xapk.muca@laichau.gov.vn
Khoàng Gia Xá xakg.muca@laichau.gov.vn
Toán Xú Lớ lotx.muca@laichau.gov.vn
UBND Xã Kan Hồ kanho.muongte@laichau.gov.vn
Lý Chà Lối loilc.muca@laichau.gov.vn
Lý Ché Lòng longlc.muca@laichau.gov.vn
Vàng Văn Nguyên nguyenvv.muca@laichau.gov.vn
Lỳ Hừ Cà calh.muca@laichau.gov.vn
UBND Xã Mường Tè muongte.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Phón phonlv.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Nam namtv.muongte@laichau.gov.vn
Lù Văn Chánh chanhlv.muongte@laichau.gov.vn
Phìn Văn Hanh hanhpv.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Phương phuonglv.muongte@laichau.gov.vn
UBND Xã Nậm Khao namkhao.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hiếu hieulv.namkhao
Lý Văn Lương luonglv.namkhao
Lý Thị Tuyết tuyetlt.namkhao
Nguyễn Thị Phượng phuongnt.namkhao
UBND Xã Pa Ủ pau.muongte@laichau.gov.vn
Lý Phí Giá gialp.pau@laichau.gov.vn
Lý Văn Đông donglv.pau@laichau.gov.vn
Sừng Khừ Chừ chusk.pau@laichau.gov.vn
UBND Xã Pa Vệ Sủ pavesu.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Hà Chóng chongvh.pavesu@laichau.gov.vn
Nguyễn Quốc Uy uynq.pavesu@laichau.gov.vn
Phản Phí Chóng chongpp.pavesu@laichau.gov.vn
Lù Văn Quý quylv.pavesu@laichau.gov.vn
Lý Văn Nhu nhulv.pavesu@laichau.gov.vn
UBND Xã Tá Bạ taba.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Nhù Chừ chuln.taba@laichau.gov.vn
Pờ Ha Xá xaph.taba@laichau.gov.vn
Lý Phạm Xè xelp.taba@laichau.gov.vn
Lỳ Phí Po polp.taba@laichau.gov.vn
UBND Xã Tà Tổng tatong.muongte@laichau.gov.vn
Lý Chùy Hừ hulc.tatong@laichau.gov.vn
Sùng A Xá xasa.tatong@laichau.gov.vn
Giàng A Chu chuga.tatong@laichau.gov.vn
Giàng A Dơ doga.tatong@laichau.gov.vn
Sùng A Dơ dosa.tatong@laichau.gov.vn
UBND Xã Thu Lũm thulum.muongte@laichau.gov.vn
Phùng Lòng Kà kapl.thulum@laichau.gov.vn
Lỳ Ló Cà call.thulum@laichau.gov.vn
Chu Xé Phạ phacx.thulum@laichau.gov.vn
Phùng Pó Cà capp.thulum@laichau.gov.vn
Chu Thanh Phà phact.thulum@laichau.gov.vn
UBND Xã Vàng San vangsan.muongte@laichau.gov.vn
Lò A Chu chula.vangsan@laichau.gov.vn
Vàng Văn Chính chinhvv.vangsan@laichau.gov.vn
Lò Hồng Minh minhlh.vangsan@laichau.gov.vn
Lẻo Văn Môn monlv.vangsan@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam(07/10/2019 4:11:33 CH)

Lấy ý kiến đóng góp về dự thảo Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Tè(07/10/2019 3:35:18 CH)

- Lùi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến các văn bản luật, nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV(14/09/2019 11:14:33 SA)

- Mời dự họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 8 năm 2019(19/08/2019 2:10:39 CH)

- Hội nghị TT triển khai các văn bản luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV(14/08/2019 9:34:13 SA)

Tin mới nhất

Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu.(07/04/2020 11:05:35 SA)

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng chung tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Lai Châu(07/04/2020 10:55:07 SA)

Kế hoạch Triển khai, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Lai Châu(07/04/2020 10:28:11 SA)

Chương trình công tác tháng 4 của UBND huyện(06/04/2020 4:37:39 CH)

Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018(06/04/2020 4:31:40 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Trần Đức Hiển - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Email: Banbientaptrangttdt@Gmail.com - SĐT: 0213.3881112 - 0213.3881589
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.
top
down