Trang chủ (bỏ) Thông báo, Kết luận, Văn bản mới

Danh bạ thư điện tử Công vụ

(Ngày đăng :12/07/2019 6:30:56 CH)


(muongte.laichau.gov.vn) Địa chỉ Đăng nhập: http://mail.laichau.gov.vn

Đơn vị, Cá nhân Địa chỉ thư
UBND huyện Mường Tè muongte@laichau.gov.vn
Huyện Uỷ  
Lý Anh Hừ hula.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Thắng thangvv.muongte@laichau.gov.vn
HĐND-UBND huyện  
Mai Văn Thạch thachmv.muongte@laichau.gov.vn
Trần Đức Hiển hientd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Dương duongtv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Khánh khanhdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Trường truongnx.muongte@laichau.gov.vn
Hoàng Xuân Dũng dunghx.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Trường Giang giangvt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hải haitv.muongte@laichau.gov.vn
Văn phòng HĐND - UBND huyện vp.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Trường Giang giangnt.muongte@laichau.gov.vn
Trịnh Xuân Đại daitx.muongte@laichau.gov.vn
Lý Anh Sinh sinhla.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Hà hant.muongte@laichau.gov.vn
Lưu Thị Lành lanhlt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Nhung nhungvt.muongte@laichau.gov.vn
Lê Hoàng Dũng dunglh.muongte@laichau.gov.vn
Hỏ Thị Di diht.muongte@laichau.gov.vn
Lê Đức Việt vietld.muongte@laichau.gov.vn
Vi Thị Vui vuivt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Tư pháp ptp.muongte@laichau.gov.vn
Lù Phí Pa palp.muongte@laichau.gov.vn
Cầm Long Thiệp thiepcl.muongte@laichau.gov.vn
Lý Thuỳ Sơn sonlt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Bình binhvv.muongte@laichau.gov.vn
Pờ Minh Thu thupm.muongte@laichau.gov.vn
Phòng NN& PTNT pnnptnt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Thi thitv.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Xuân Diệu dieupx.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hưng hunglv.muongte@laichau.gov.vn
Lường Văn Nghen nghenlv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Tuệ tuedv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Bách bachdv.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thị Hạnh hanhdt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Bình binhvt.muongte@laichau.gov.vn
Ma Văn Khu khumv.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hiền hienlv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Văn Thiên thienlv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Phương Thảo thaolp.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Y tế pyt.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Go Ky kylg.muongte@laichau.gov.vn
Lùng Văn Lập laplv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Nội vụ pnv.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Phù Cà calp.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Thế Hùng hungdt.muongte@laichau.gov.vn
Vũ Trí Thức thucvt.muongte@laichau.gov.vn
Phùng Lê Na napl.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Anh Khanh Ly lydak.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Châu chauvv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng GD & ĐT pgddt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Mỹ Ly lylm.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Bạch bachnx.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Thị Hương huongpt.muongte@laichau.gov.vn
Trương Quốc Hoàn hoantq.muongte@laichau.gov.vn
Hà Đình Nhuận nhuanhd.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Lao động - TB&XH pldtbxh.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Thức thucdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Hiếu hieunx.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Xè Po polx.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Hương huonglt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng TN & MT ptnmt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Khánh Yên yennk.muongte@laichau.gov.vn
Quách Văn Thành thanhqv.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Biên bienvv.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Dân tộc pdt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Khung khunglv.muongte@laichau.gov.vn
Bùi Quyết Thắng thangbq.muongte@laichau.gov.vn
Lý Lệ Từ tull.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thu Ngoan ngoanntt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng TC – KH ptckh.muongte@laichau.gov.vn
Tống Đình Trung trungtd.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Việt Hòa hoanv.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Thị Phòng phongdt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Trọng Bình binhnt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Út utvt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Thị Huyền huyenlt.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Lan lanntt.muongte@laichau.gov.vn
Phòng Kinh tế - HT pktht.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Quang Vinh vinhnq.muongte@laichau.gov.vn
Lý Hà Cà calh.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Thành thanh.muongte@laichau.gov.vn
Dương Thanh Hoa hoadt.muongte@laichau.gov.vn
Lù Go Chóng chonglg.muongte@laichau.gov.vn
Phòng VH-TT pvhtt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Công Hòa hoalc.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Kem kemtv.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Văn Đức ducdv.muongte@laichau.gov.vn
Lê Thị Thúy Ngân nganltt.muongte@laichau.gov.vn
Thanh tra Huyện ptt.muongte@laichau.gov.vn
Lý Lỳ Hừ hull.muongte@laichau.gov.vn
Đinh Văn Nhất Định dinhdvn.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Tài Tú tunt.muongte@laichau.gov.vn
Ban QLCTDA PTKT-XH huyện bqlda.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Công Sơn sonnc.muongte@laichau.gov.vn
Lê Thanh Tâm tamlt.muongte@laichau.gov.vn
Đặng Văn Biên biendv.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Kiên Giang giangpk.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Xuân Chường cuongpx.muongte@laichau.gov.vn
Ban QL Rừng phòng hộ bqlrph.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hoàn hoantv.muongte@laichau.gov.vn
Điêu Chính Dũng dungdc.muongte@laichau.gov.vn
Lý Xá Hừ hulx.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm PT Quỹ đất ttptqd.muongte@laichau.gov.vn
Trần Văn Chiến chientv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Ngọc Hà hann.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp ttdvnn.muongte@laichau.gov.vn
Ma Ngọc Thanh thanhmn.muongte@laichau.gov.vn
Trung Tâm GDNN-GDTX ttgdnngdtx.muongte@laichau.gov.vn
Cao Thu Hằng hangct.muongte@laichau.gov.vn
Bùi Đức Dũng dungbd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Hưng hungtv.muongte@laichau.gov.vn
Đài Truyền thanh - TH dttth.muongte@laichau.gov.vn
Vũ Văn Thống thongvv.muongte@laichau.gov.vn
Chang Văn Lồng longcv.muongte@laichau.gov.vn
Hội Chữ thập đỏ hctd.muongte@laichau.gov.vn
Đỗ Văn Khải khaidv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Hồng Phượng phuongnh.muongte@laichau.gov.vn
Văn phòng Huyện ủy vphu.muongte@laichau.gov.vn
Tống Thanh Sơn sontt.muongte@laichau.gov.vn
Đinh Văn Cương cuongdv.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Dục ducnv.muongte@laichau.gov.vn
Lâm Thị Thơm thomlt.muongte@laichau.gov.vn
Trần Duy Hải haitd.muongte@laichau.gov.vn
Phan Thị Thanh Nga ngaptt.muongte@laichau.gov.vn
Ban Dân vận bdv.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Chanh chanhlt.muongte@laichau.gov.vn
Giàng A Lình linhga.muongte@laichau.gov.vn
Ban Tuyên giáo btg.muongte@laichau.gov.vn
Trịnh Tuấn Anh anhtt.muongte@laichau.gov.vn
Phạm Thị Thanh Xuân xuanptt.muongte@laichau.gov.vn
Ban Tổ chức btc.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Đức Thật thatnd.muongte@laichau.gov.vn
Tống Thị Vịnh vinhtv.muongte@laichau.gov.vn
Huyện Đoàn hd.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thanh Loan loandt.muongte@laichau.gov.vn
Hội Cựu chiến binh hccb.muongte@laichau.gov.vn
Trương Đức Huệ huetd.muongte@laichau.gov.vn
Hội Nông dân hnd.muongte@laichau.gov.vn
Trần Văn Toàn toantv.muongte@laichau.gov.vn
Hội Phụ nữ hpn.muongte@laichau.gov.vn
Lò Thị Phương phuonglt.muongte@laichau.gov.vn
Liên Đoàn Lao động ldld.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thuý thuynt.muongte@laichau.gov.vn
Đao Thị Sơn sondt.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm BDCT huyện ttbdct.muongte@laichau.gov.vn
Lùng Văn Sáng sanglv.muongte@laichau.gov.vn
Trường THPT tthpt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Mạnh Hùng hungvm.muongte@laichau.gov.vn
Ủy ban MTTQ ubmttq.muongte@laichau.gov.vn
Lý A Pò pola.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Xuân Định dinhnx.muongte@laichau.gov.vn
Kho bạc Nhà nước kbnn.muongte@laichau.gov.vn
Hoàng Văn Cung cunghv.muongte@laichau.gov.vn
Ngân hàng chính sách nsnn.muongte@laichau.gov.vn
Lê Lương Giáp giapll.muongte@laichau.gov.vn
Chi cục Thống kê cctk.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn Mạnh manhnv.muongte@laichau.gov.vn
Chi cục Thuế cct.muongte@laichau.gov.vn
Dương Tuấn Dũng dungdt.muongte@laichau.gov.vn
Hạt Kiểm lâm hkl.muongte@laichau.gov.vn
Đao Văn Hân handv.muongte@laichau.gov.vn
Trung tâm Y tế ttyt.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Bắc bactv.muongte@laichau.gov.vn
Chu Pó Xá xacp.muongte@laichau.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội bhxh.muongte@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Châm chamnt.muongte@laichau.gov.vn
UBND Thị trấn ttmt.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Văn Minh minhvv.ttmt@laichau.gov.vn
Lùng Văn Sinh sinhlv.ttmt@laichau.gov.vn
Trương Thị Hường huongtt.ttmt@laichau.gov.vn
UBND Xã Bum Nưa bumnua.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Thị Thánh thanhvt.bumnua@laichau.gov.vn
Mào Văn Phụi phuimv.bumnua@laichau.gov.vn
Lường Thị Hương huonglt.bumnua@laichau.gov.vn
Vàng Văn Thọ thovv.bumnua@laichau.gov.vn
UBND Xã Bum Tở bumto.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Lỳ Sơn sonvl.bumto@laichau.gov.vn
Vàng Hu Chờ chovh.bumto@laichau.gov.vn
Vàng Lỳ Cà cavl.bumto@laichau.gov.vn
Lê Văn Duyên duyenlv.bumto@laichau.gov.vn
UBND Xã Ka Lăng kalang.muongte@laichau.gov.vn
Khoàng Xì Chừ chukx.kalang@laichau.gov.vn
Lỳ Ló Hừ hulh.kalang@laichau.gov.vn
Lỳ Phí Tư tulp.kalang@laichau.gov.vn
Lò Thị Hiền hienlt.kalang@laichau.gov.vn
Chu Ha Chừ chuch.kalang@laichau.gov.vn
UBND Xã Mù Cả muca.muongte@laichau.gov.vn
Pờ Khừ Xá xapk.muca@laichau.gov.vn
Khoàng Gia Xá xakg.muca@laichau.gov.vn
Toán Xú Lớ lotx.muca@laichau.gov.vn
UBND Xã Kan Hồ kanho.muongte@laichau.gov.vn
Lý Chà Lối loilc.muca@laichau.gov.vn
Lý Ché Lòng longlc.muca@laichau.gov.vn
Vàng Văn Nguyên nguyenvv.muca@laichau.gov.vn
Lỳ Hừ Cà calh.muca@laichau.gov.vn
UBND Xã Mường Tè muongte.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Phón phonlv.muongte@laichau.gov.vn
Tống Văn Nam namtv.muongte@laichau.gov.vn
Lù Văn Chánh chanhlv.muongte@laichau.gov.vn
Phìn Văn Hanh hanhpv.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Phương phuonglv.muongte@laichau.gov.vn
UBND Xã Nậm Khao namkhao.muongte@laichau.gov.vn
Lý Văn Hiếu hieulv.namkhao
Lý Văn Lương luonglv.namkhao
Lý Thị Tuyết tuyetlt.namkhao
Nguyễn Thị Phượng phuongnt.namkhao
UBND Xã Pa Ủ pau.muongte@laichau.gov.vn
Lý Phí Giá gialp.pau@laichau.gov.vn
Lý Văn Đông donglv.pau@laichau.gov.vn
Sừng Khừ Chừ chusk.pau@laichau.gov.vn
UBND Xã Pa Vệ Sủ pavesu.muongte@laichau.gov.vn
Vàng Hà Chóng chongvh.pavesu@laichau.gov.vn
Nguyễn Quốc Uy uynq.pavesu@laichau.gov.vn
Phản Phí Chóng chongpp.pavesu@laichau.gov.vn
Lù Văn Quý quylv.pavesu@laichau.gov.vn
Lý Văn Nhu nhulv.pavesu@laichau.gov.vn
UBND Xã Tá Bạ taba.muongte@laichau.gov.vn
Lỳ Nhù Chừ chuln.taba@laichau.gov.vn
Pờ Ha Xá xaph.taba@laichau.gov.vn
Lý Phạm Xè xelp.taba@laichau.gov.vn
Lỳ Phí Po polp.taba@laichau.gov.vn
UBND Xã Tà Tổng tatong.muongte@laichau.gov.vn
Lý Chùy Hừ hulc.tatong@laichau.gov.vn
Sùng A Xá xasa.tatong@laichau.gov.vn
Giàng A Chu chuga.tatong@laichau.gov.vn
Giàng A Dơ doga.tatong@laichau.gov.vn
Sùng A Dơ dosa.tatong@laichau.gov.vn
UBND Xã Thu Lũm thulum.muongte@laichau.gov.vn
Phùng Lòng Kà kapl.thulum@laichau.gov.vn
Lỳ Ló Cà call.thulum@laichau.gov.vn
Chu Xé Phạ phacx.thulum@laichau.gov.vn
Phùng Pó Cà capp.thulum@laichau.gov.vn
Chu Thanh Phà phact.thulum@laichau.gov.vn
UBND Xã Vàng San vangsan.muongte@laichau.gov.vn
Lò A Chu chula.vangsan@laichau.gov.vn
Vàng Văn Chính chinhvv.vangsan@laichau.gov.vn
Lò Hồng Minh minhlh.vangsan@laichau.gov.vn
Lẻo Văn Môn monlv.vangsan@laichau.gov.vn

Tin liên quan

Phê duyệt Danh mục hồ, ao không được san lấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu(21/10/2020 4:30:20 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(12/06/2020 4:18:15 CH)

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(10/06/2020 3:00:09 CH)

Thông báo việc đăng ký tham gia thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu(04/06/2020 3:16:15 CH)

Tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam(07/10/2019 4:11:33 CH)

Tin mới nhất

Triển khai hướng dẫn phòng chống dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ(27/07/2021 11:04:31 SA)

UBND huyện Mường Tè ban hành công văn Tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn huyện (21/07/2021 1:36:28 CH)

Công bố Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Tà Tổng, huyện Mường Tè(20/07/2021 11:08:47 SA)

Chức danh và chữ ký Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè nhiệm kỳ 2021-2026(08/07/2021 9:47:28 SA)

VKSND huyện Mường Tè: Nâng cao chất lượng công tác tự đào tạo thông qua phiên tòa xét xử hình sự rút kinh nghiệm(06/07/2021 9:11:32 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.112 (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.