LIÊN KẾT NGOÀI TRANG

Trang chủ THÔNG TIN CHỈ ĐẠO & ĐIỀU HÀNH NEW

Phiên họp thường kỳ lần thứ 56 - UBND huyện Khóa XX

(Ngày đăng :22/03/2021 7:56:00 CH)


(muongte.laichau.gov.vn) Ngày 15 tháng 3 năm 2021, UBND huyện Mường Tè tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ 56 - UBND huyện Khóa XX, do Đồng chí Đao Văn Khánh - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến xã. Dự hội nghị tại điểm cầu trung tâm có các đồng chí: Lãnh đạo UBND huyện, Thành viên UBND huyện khóa XX, Lãnh đạo các Ban HĐND huyện và Lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện. Tại điểm cầu các xã có các đồng chí Lãnh đạo UBND xã, đại diện các ban, ngành của xã.

Hình ảnh các điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến

Sau khi nghe Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thông qua các nội dung Báo cáo: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I, nhiệm vụ quý II năm 2021; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo tình hình triển khai công tác trồng rừng năm 2021; Báo cáo tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, dự án khởi công mới năm 2021; Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện; Báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo công tác tái giảng sau nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu và chuẩn bị cho kết thúc học kỳ II, năm học 2020-2021, sau khi có các ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Quý I năm 2021 các ngành, UBND các xã, thị trấn đã có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm đề ra, tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy rừng được quan tâm;  các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, đặc biệt là đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo chăm lo tốt cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; tuyển quân đảm bảo chỉ tiêu; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tập trung, quyết liệt chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid- 19, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, phần nào đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành nên một số lĩnh vực hiệu quả thực hiện chưa cao: Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt thấp, công tác quyết toán ngân sách năm 2020 chậm, tỷ lệ học sinh chuyên cần sau tết ở một số đơn vị trường đạt thấp.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng 4 và quý II, đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện:

1. Đối với Văn bản thông qua tại kỳ họp:

- Giao phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND - UBND và các cơ quan, đơn vị huyện, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu dự phiên họp thực hiện rà soát, tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 gửi về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND-UBND huyện) trước ngày 20/3/2021 để trình kỳ họp thứ 9 - Ban Thường vụ Huyện ủy (tháng 3/2021).

2. Một số nhiệm vụ cụ thể:

2.1. Các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn:

- Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện; không được chủ quan, lơ là; quản lý, bám nắm địa bàn; thực hiện giám sát, điều tra và khai báo dịch theo đúng quy định; duy trì hoạt động thường xuyên kể cả ngày nghỉ, ngày lễ đối với hệ thống giám sát dịch bệnh từ tuyến huyện đến cơ sở. Tuyên truyền nâng cao ý thức chủ động phòng, chống dịch bệnh trong Nhân dân, nhất là việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tiêm Vắc xin phòng chống Covid-19 trong thời gian tới.

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa nộp Báo cáo, hồ sơ, chứng từ quyết toán nguồn NSNN năm 2020 và nguồn kinh phí chi trả Dịch vụ môi trường rừng năm 2019 khẩn trương hoàn thiện và nộp về phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trước ngày 20/3/2021 để thẩm tra trình phê duyệt quyết toán.

2.2. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện, Trung tâm DVNN huyện, Hạt Kiểm lâm huyện, Ban quản lý rừng phòng hộ huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung chăm sóc lúa vụ Đông - Xuân, chuẩn bị tốt vật tư (giống, phân bón,...), đất sản xuất cho sản xuất vụ Xuân - Hè, đảm bảo thời vụ, diện tích, năng suất theo kế hoạch giao. Tập trung tu sửa, khắc phục các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt xuống cấp, bị ảnh hưởng bởi thiên tai nhằm đảm bảo nước cho sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, công tác quản lý và bảo vệ rừng, PCCCR trong mùa khô hanh. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng quế đảm bảo diện tích kế hoạch giao.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, quản lý các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động các đối tượng thụ hưởng nâng cao trách nhiệm, thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ các mô hình, dự án đã và đang được đầu tư, hỗ trợ.

- Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, thành viên BCĐ các Chương trình MTQG huyện, UBND xã Thu Lũm và các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ trình công nhận xã đạt chuẩn NTM; tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, đạt thấp đối với xã Can Hồ. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra.

2.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị dự toán quản lý, điều hành dự toán ngân sách năm 2021 đúng Luật NSNN và các quy định có liên quan, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Tăng cường tổ chức thực hiện các giải pháp tăng thu NSNN trên địa bàn, đảm bảo thu cân đối đạt kết quả cao. Tập trung hoàn thiện công tác quyết toán dự toán NSNN năm 2020 và các nguồn vốn khác theo quy định.

- Tiếp tục theo dõi, rà soát, cập nhật thường xuyên tiến độ, khối lượng thực hiện của các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án khởi công mới năm 2021; kịp thời đôn đốc các chủ đầu tư tranh thủ những tháng mùa khô đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đảm bảo hiệu quả, kế hoạch vốn giao.

- Tiếp tục tham mưu UBND huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc thanh lý, điều chuyển tài sản công dôi dư, không còn nhu cầu hoặc hết niên hạn sử dụng. Đối với các phòng học, nhà lớp học tại các đơn vị trường hiện dôi dư, không có nhu cầu sử dụng do sáp nhập các trường trong thời gian chờ thanh lý, chuyển đổi mục đích sử dụng tạm giao UBND các xã quản lý, bảo vệ tài sản.

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo, các Tổ giúp việc BCĐ để xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện việc xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định.

Toàn cảnh cuộc họp

2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác hót sạt sụt, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường do huyện quản lý, tuyến đường đến các bản, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm, tuyến đường dẫn vào điểm thi công các công trình, dự án trên địa bàn huyện nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và việc vận chuyển nguyên, vật liệu thi công các công trình, dự án được thuận lợi, an toàn.

- Thường xuyên kiểm tra giám sát việc quản lý, thực hiện quy hoạch tại các xã; kịp thời phát hiện tham mưu xử lý theo quy định.

2.5. Phòng Văn hóa - TT huyện, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền sâu rộng về Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận trong xã hội góp phần tổ chức cuộc bầu cử đạt kết quả cao và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát hệ thống thiết bị truyền thanh cơ sở. UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, vận hành, bảo trì thiết bị đảm bảo hiệu quả đầu tư, nâng cao chất lượng sử dụng.

2.6. Phòng Nội vụ huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu UBND huyện xem xét bố trí sắp xếp các biên chế tại các cơ quan, đơn vị còn thiếu.

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các xã chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2.7. Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện

- Tiếp tục quan tâm tham mưu UBND huyện, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện thanh toán chi phí, chế độ cho cán bộ, lực lượng tham gia phục vụ công tác phòng chống Covid - 19 và các chế độ chính sách khác của người lao động trong đơn vị đảm bảo theo quy định; kịp thời báo cáo UBND huyện những khó khăn, vướng mắc để có chỉ đạo, giải quyết.

2.8. Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện:

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn phối kết hợp với cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác huy động học sinh đến lớp, quản lý duy trì sĩ số, tỷ lệ chuyên cần học sinh ở các cấp học. Tuyên truyền, nâng cao ý thức của gia đình, học sinh trong việc phòng, chống đuối nước, nhằm tránh các tai nạn thương tâm, đáng tiếc xảy ra.

- Tiếp tục quan tâm triển khai thực hiện Kế hoạch số 2057/KH-UBND, ngày 27/11/2020 của UBND huyện Mường Tè về việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Tè khóa XX về nâng cao chất lượng giáo dục và xóa mù chữ giai đoạn 2020-2025.

Xã Nậm Khao phát biểu ý kiến trong phần tham gia thảo luận

2.9. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường quản lý, bảo vệ có hiệu quả tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện; tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm soát liên ngành thực hiện việc giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản tại khu vực giáp ranh giữa các xã: Tà Tổng, Mường Tè, Nậm Khao, Mù Cả. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đô thị và môi trường nông thôn.

- Phối hợp với Công an huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã liên quan thực hiện xác định vị trí quy hoạch trụ sở công an xã theo quy định.

 2.10. Ban Quản lý CTDA phát triển KT-XH huyện:

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục, hồ sơ các dự án khởi công mới năm 2021; tranh thủ thời tiết thuận lợi chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện đảm bảo chất lượng hiệu quả của dự án. Chỉ đạo các đơn vị nhà thầu thi công các công trình dự án do đơn vị làm chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh môi trường.

2.11. Công an huyện: Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo đảm ANTT, ATXH trên địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các tai, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ công an chính quy cấp xã.

- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động, tích cực tham gia thực hiện làm thẻ căn cước công dân đảm bảo tiến độ quy định.

2.12. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các xã khẩn trương rà soát, kiểm tra, có phương án sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, các trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến. UBND các xã quan tâm chú trọng trong công tác quản lý, vận hành, bảo trì các trang thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến đảm bảo hiệu quả đầu tư và chất lượng các cuộc họp.

Tin liên quan

Ủy ban Bầu cử huyện Mường Tè: kỳ họp lần thứ 2(29/03/2021 4:50:00 CH)

Phiên họp thường kỳ lần thứ 56 - UBND huyện Khóa XX(22/03/2021 7:55:07 CH)

Thư ngỏ chương trình Tết bánh chưng cho em năm 2021(13/01/2021 2:52:16 CH)

Phát động thi đua phong trào "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2025(11/11/2020 1:44:08 CH)

Giấy mời Hội nghị Học tập chuyên đề năm 2017(07/04/2017 10:22:57 SA)

Tin mới nhất

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của UBND huyện(12/04/2021 2:17:34 CH)

Chương trình công tác tháng 4 năm 2021 của Thường trực HĐND huyện(12/04/2021 2:13:02 CH)

Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Mường Tè(12/04/2021 2:03:25 CH)

Thông báo chương trình làm việc của Thường trực Huyện ủy, BTV HU, BCH Đảng bộ huyện tháng 4 năm 2021(01/04/2021 3:12:26 CH)

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 4 năm 2021(31/03/2021 10:46:31 SA)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LIÊN KẾT TRONG TRANG

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN MƯỜNG TÈ - LAI CHÂU
Cơ quan chủ quản: UBND Huyện Mường Tè
Trưởng Ban Biên Tập: Đ/c Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND Huyện
Chịu trách nhiệm chính: Văn Phòng HĐND - UBND huyện Muờng tè.
Địa chỉ: Khu phố 8 - Thị trấn Mường Tè - huyện Mường Tè
Số điện thoại: 0213.3881.112 (Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện) - 0213.3881.589 (Thư ký Ban biên tập)
Mail Công vụ: vp.muongte@laichau.gov.vn - Gmail (Thư ký, nhận bài viết): tongnuc@gmail.com
Giấy phép số: 863/GCTM-STTTT, do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu cấp ngày 16/06/2020
Ghi rõ nguồn muongte.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.