Huyện ủy
Email:vphu.muongte@laichau.gov.vn
Điện thoại:02133881366
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Anh Hừ
Điện thoại:0919 942185
Email: hula.muongte@laichau.gov.vn
Bí thư
Đại học
Lý Anh Hừ
2 Trần Đức Hiển
Điện thoại:0965679888
Email: hientd.muongte@laichau.gov.vn
Phó Bí thư Thường trực
Thạc sỹ
Trần Đức Hiển
Văn phòng Huyện ủy
Email:vphu.muongte@laichau.gov.vn
3 Nguyễn Trường Giang
Điện thoại:0977769373
Email: giangnt.muongte@laichau.gov.vn
Chánh văn phòng Nguyễn Trường Giang
4 Đinh Văn Cương
Điện thoại:0946668638
Email: cuongdv.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Đinh Văn Cương
5 Đỗ Đức Thông
Điện thoại:0982458818
Email: thongdd.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Đỗ Đức Thông
Ban Tổ chức Huyện ủy Mường Tè
6 Trịnh Tuấn Anh
Điện thoại:0912316249
Email: anhtt.muongte@laichau.gov.vn
Trưởng ban Trịnh Tuấn Anh
7 Bùi Văn Ản
Điện thoại:0916352833
Email: anbv.muongte@laichau.gov.vn
Phó trưởng ban Bùi Văn Ản
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mường Tè
8 Nguyễn Đức Thật
Điện thoại:0915702559
Email: thatnd.muongte@laichau.gov.vn
Trưởng ban Nguyễn Đức Thật
9 Phạm Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0858725584
Email: xuanptt.muongte@laichau.gov.vn
Phó trưởng ban Phạm Thị Thanh Xuân
Ban Dân vận Huyện ủy Mường Tè
10 Lò Thị Chanh
Trưởng ban Lò Thị Chanh
11 Mào Văn Tuấn
Phó trưởng ban Mào Văn Tuấn
Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Mường Tè
12 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
13 Nguyễn Văn Dục
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Dục
Ủy ban nhân dân huyện
Email:muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đao Văn Khánh
Điện thoại:0838698666
Email: khanhdv.muongte@laichau.gov.vn
Chủ tịch UBND Đao Văn Khánh
2 Kiều Hải Nam
Điện thoại:0974312888
02133881120
Email: namkh.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND
Bí thư chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện
Thạc sỹ
Kiều Hải Nam
3 Vũ Văn Cương
Điện thoại:0913902256
02133881125
Email: cuongvv.muongte@laichau.gov.vn
Phó chủ tịch UBND
Tiến sỹ
Vũ Văn Cương
Văn phòng HĐND-UBND huyện
Email:vp.muongte@laichau.gov.vn
4 Nguyễn Văn Dưỡng
Điện thoại:
02313881112
Email: duongnv.muongte@laichau.gov.vn
Chánh văn phòng Nguyễn Văn Dưỡng
5 Lê Hoàng Dũng
Điện thoại:0912951616
0213.3881.240
Email: dunglh.muongte@laichau.gov.vn
Phó chánh văn phòng Lê Hoàng Dũng
6 Phùng Xuân Kiên
Điện thoại:0973678638
0213.3881.860
Email: kienpx.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chánh văn phòng Phùng Xuân Kiên
7 Lù Nam Dương
Điện thoại:0916346450
0213.3881.860
Email: duongln.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên - Tổng hơp Văn hóa - Xã hội Lù Nam Dương
8 Hà Ngọc Vui
Điện thoại:0985772121
0213.3881.860
Email: vuihn.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên - Tổng hợp Tài chính, nông nghiệp, tài nguyên - môi trường Hà Ngọc Vui
9 Lỳ Phì Phạ
Điện thoại:0988214098
Email: phalp.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên - Tổng hợp Nội vụ, ngoại vụ Lỳ Phì Phạ
10 Đao Văn Bắc

Email: bacdv.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên Đao Văn Bắc
11 Bạc Thị Hằng
Điện thoại:0367888366
0213.3881.406
Email: hangbt.muongte@laichau.gov.vn
Thủ quỹ Bạc Thị Hằng
12 Nguyễn Thị Hà
Điện thoại:0946830406
0213.3881.589
Email: hant.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên phụ trách Bộ phận một cửa - Tiếp công dân Nguyễn Thị Hà
13 Tống Văn Nức
Điện thoại:0965894910
0213.3881.589
Email: nuctv.muongte@laichau.gov.vn
Chuyên viên - Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin
Đại học
Tống Văn Nức
14 Hỏ Thị Di
Điện thoại:0985923245
0213.3881.110
Email: diht.muongte@laichau.gov.vn
Văn thư Hỏ Thị Di
Hội đồng nhân dân huyện
Email:muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Thường trực HĐND huyện
Email:vp.muongte@laichau.gov.vn
1 Vàng Văn Thắng
Điện thoại:0914331773
0213.3881268
Email: thangvv.muongte@laichau.gov.vn
Chủ tịch HĐND huyện
Đại học
Vàng Văn Thắng
2 Nguyễn Xuân Trường
Điện thoại:
0213.3880.866
Email: truongnx.muongte@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND huyện
Đại học
Nguyễn Xuân Trường
Ban Kinh tế - Xã hội
Email:tongnuc@gmail.com
3 Hoàng Xuân Dũng
Trưởng ban Hoàng Xuân Dũng
4 Đặng Thị Phòng
Phó Trưởng ban Đặng Thị Phòng
Ban pháp chế
Email:tongnuc@gmail.com
5 Lù Thanh Xá
Trưởng ban Lù Thanh Xá
6 Vàng Trường Giang
Phó Trưởng ban Vàng Trường Giang
Ban dân tộc
Email:tongnuc@gmail.com
7 Lùng Văn Sáng
Trưởng ban Lùng Văn Sáng
8 Tống Văn Hải
Phó Trưởng ban Tống Văn Hải
Đơn vị hành chính
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
UBND Thị trấn Mường Tè
1 Nguyễn Văn Thành
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành
2 Lùng Văn Sinh
Phó Chủ tịch UBND Lùng Văn Sinh
3 Lỳ Go Ky
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Go Ky
4 Nguyễn Viết Ánh
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Viết Ánh
5 Vàng Văn Minh
Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị trấn Vàng Văn Minh
UBND xã Bum Nưa
6 Vàng Thị Thánh
Chủ tịch UBND Vàng Thị Thánh
7 Mào Văn Phụi
Phó Chủ tịch Mào Văn Phụi
8 Vàng Văn Thọ
Phó Chủ tịch Vàng Văn Thọ
9 Trần Văn Tâm
Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tâm
UBND Xã Bum Tở
10 Vàng Hù Chờ
Chủ tịch UBND Vàng Hù Chờ
11 Lý Mò Pứ
Phó Chủ tịch UBND Lý Mò Pứ
12 Vàng Khừ Xá
Phó Chủ tịch UBND Vàng Khừ Xá
13 Lý Anh Sinh
Bí thư Đảng ủy Lý Anh Sinh
14 Phàn A Minh
Phó bí thư Đảng ủy Phàn A Minh
UBND Xã Ka Lăng
Email:kalang.muongte@laichau.gov.vn
15 Phùng Xì Che
Điện thoại:0962 705 672
Bí thư Phùng Xì Che
16 Lỳ Mò Hừ
Điện thoại:0943 007 482
Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Lỳ Mò Hừ
17 Khoàng Xì Chừ
Điện thoại:0396 595 076
Phó Bí thư Kiêm Chủ tịch UBND xã Khoàng Xì Chừ
18 Phùng Phù Cà
Điện thoại:0399 937929
Phó Chủ tịch (Nông lâm) Phùng Phù Cà
19 Lỳ Ló Hừ
Điện thoại:0979 782 531
Phó Chủ tịch (Văn hóa – Xã hội) Lỳ Ló Hừ
20 Lù Hà Tư
Chủ tịch MTTQVN xã Lù Hà Tư
21 Lỳ Tý Hùng
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lỳ Tý Hùng
22 Khoàng Xì Hừ
Điện thoại:0373 981 644
Chủ tịch Hội nông dân Khoàng Xì Hừ
23 Sì Lù Pư
Điện thoại:0354 080 584
Chủ tịch Hội LHPN Sì Lù Pư
24 Lù Minh Dá
Điện thoại:0889 903 111
Bí thư Đoàn TNCS HCM Lù Minh Dá
25 Khoàng Lù Chừ
Điện thoại:0386 180 526
Chỉ huy trưởng QS Khoàng Lù Chừ
UBND Xã Can Hồ
26 Lỳ Gạ Xá
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gạ Xá
27 Pờ Gạ Chừ
Phó Chủ tịch UBND Pờ Gạ Chừ
28 Lỳ Xè Po
Bí thư Đảng ủy Lỳ Xè Po
29 Lò Thị Chanh
Phó bí thư thường trực Lò Thị Chanh
UBND Xã Mù Cả
30 Pờ Khừ Xá
Chủ tịch UBND Pờ Khừ Xá
31 Lỳ Gia Tư
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gia Tư
32 Lỳ Gó Xè
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gó Xè
33 Nguyễn Công Sơn
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Công Sơn
34 Khoàng Gia Xá
Phó bí thư Đảng ủy Khoàng Gia Xá
UBND Xã Mường Tè
35 Tống Văn Thinh
Chủ tịch UBND Tống Văn Thinh
36 Lù Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND Lù Văn Chánh
37 Phìn Văn Tánh
Phó Chủ tịch UBND Phìn Văn Tánh
38 Nguyễn Khánh Yên
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Khánh Yên
39 Phìn Văn Hanh
Phó bí thư Đảng ủy Phìn Văn Hanh
UBND Xã Nậm Khao
40 Chang Văn Hân
Chủ tịch UBND Chang Văn Hân
41 Lò Văn Hanh
Phó Chủ tịch UBND Lò Văn Hanh
42 Lý Văn Hiếu
Chủ tịch HĐND Lý Văn Hiếu
43 Lý Văn Lương
Phó Chủ tịch UBND Lý Văn Lương
44 Trịnh Đình Vụ
Bí thư Đảng ủy Trịnh Đình Vụ
UBND Xã Pa Ủ
45 Lý Phí Giá
Chủ tịch UBND Lý Phí Giá
46 Đao Văn Thức
Bí thư Đảng ủy Đao Văn Thức
47 Phạm Hồng Bình
Phó bí thư Đảng ủy Phạm Hồng Bình
48 Thàng Xuân Ly
Phó Chủ tịch UBND Thàng Xuân Ly
49 Tống Văn Luân
Phó Chủ tịch UBND Tống Văn Luân
UBND Xã Pa Vệ Sủ
50 Lò Phù Mé
Chủ tịch UBND Lò Phù Mé
51 Giàng Ha Cà
Phó Chủ tịch UBND Giàng Ha Cà
52 Lý Mỹ Ly
Bí thư Đảng ủy Lý Mỹ Ly
53 Phản Phí Chóng
Phó Chủ tịch UBND Phản Phí Chóng
54 Vàng Hà Chóng
Phó bí thư Đảng ủy Vàng Hà Chóng
UBND Xã Tá Bạ
55 Lỳ Nhù Chừ
Chủ tịch UBND Lỳ Nhù Chừ
56 Đao Văn Tuệ
Phó Chủ tịch UBND Đao Văn Tuệ
57 Lỳ Xú Che
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Xú Che
58 Pờ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Pờ Pó Chừ
59 Pờ Ha Xá
Phó bí thư Đảng ủy Pờ Ha Xá
UBND Xã Tà Tổng
60 Sùng A Chứ
Chủ tịch UBND Sùng A Chứ
61 Giàng A Chu
Phó Chủ tịch UBND Giàng A Chu
62 Lỳ Phù Cà
Bí thư Đảng ủy Lỳ Phù Cà
63 Sùng A Xá
Phó Chủ tịch UBND Sùng A Xá
UBND Xã Thu Lũm
64 Phùng Lòng Kà
Chủ tịch UBND Phùng Lòng Kà
65 Chu Mụ Hừ
Phó Chủ tịch UBND Chu Mụ Hừ
66 Chu Xé Phạ
Phó Chủ tịch UBND Chu Xé Phạ
67 Lỳ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Lỳ Pó Chừ
68 Chu Lòng Hừ
Phó bí thư Đảng ủy Chu Lòng Hừ
69 Lỳ Ló Cà
Phó Chủ tịch HĐND Lỳ Ló Cà
UBND Xã Vàng San
70 Lò A Chu
Chủ tịch UBND Lò A Chu
71 Lẻo Văn Môn
Phó Chủ tịch UBND Lẻo Văn Môn
72 Vàng Văn Chính
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Chính
Tổ chức chính trị xã hội
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mường Tè
Email:tongnuc@gmail.com
1 Tống Thị Vịnh
Điện thoại:0942235666
Email: thuvinhmt@gmail.com
Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường Tè Tống Thị Vịnh
2 Vàng Gió Nhù
Điện thoại:0917948226
Email: nhu1978pnmt@gmail.com
Phó Chủ tịch Vàng Gió Nhù
3 Sùng Thị Mỷ
Điện thoại:0948651420
Email: sungthimy84@gmail.com
Chuyên viên Sùng Thị Mỷ
4 Lò Thị Huyền Trang
Điện thoại:0941543111
Email: huyentrang3712@gmail.com
Chuyên viên Lò Thị Huyền Trang
Huyện Đoàn Mường Tè
5 Đao Thanh Loan
Điện thoại:0948992456
Bí thư Huyện Đoàn Đao Thanh Loan
6 Pờ Vũ Thanh Bình
Điện thoại:0833171991
Email: thanhbinhttb91@gmail.com
Phó Bí thư Huyện Đoàn Pờ Vũ Thanh Bình
7 Tống Đức Hiếu
Điện thoại:0338173175
Email: duchieu173@gmail.com
Chuyên viên Tống Đức Hiếu

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH LAI CHÂU

http://muongte.techminhphuc.com/uploads/banners/bandolaichau.png
Hotline
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay1,652
  • Tháng hiện tại16,523
  • 154,454
  • Tổng lượt truy cập8,901,280
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down