Trang thông tin điện tử
Huyện Mường Tè
Đơn vị hành chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc:
Thị trấn Mường Tè
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Viết Ánh

Email: anhtv.muongte@laichau.gov.vn
Bí thư Đảng ủy thị trấn Trần Viết Ánh
2 Vàng Văn Minh

Email: minhvv.ttmt@laichau.gov.vn
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn Vàng Văn Minh
3 Nguyễn Văn Thành

Email: thanhmv.muongte@laichau.gov.vn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thị trấn Nguyễn Văn Thành
4 Lý Thị The
Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Lý Thị The
5 Lùng Văn Sinh

Email: sinhlv.ttmt@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lùng Văn Sinh
Xã Bum Nưa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Tâm

Email: tamtv.bumnua@laichau.gov.vn
Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tâm
2 Mào Văn Phụi
Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND Mào Văn Phụi
3 Pờ Văn Hoàn

Email: hoanpv.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch HĐND Pờ Văn Hoàn
4 Vàng Thị Thánh

Email: thanhvt.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Vàng Thị Thánh
5 Vàng Văn Thọ

Email: thovv.bumnua@laichau.gov.vn
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Thọ
Xã Bum Tở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Anh Sinh
Bí thư Đảng ủy Lý Anh Sinh
2 Phàn A Minh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phàn A Minh
3 Vàng Hù Chờ
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Vàng Hù Chờ
4 Pờ Khừ Xá
Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Khừ Xá
5 Vàng Xé Lòng
Phó Chủ tịch UBND Vàng Xé Lòng
Xã Ka Lăng
Email:kalang.muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phùng Xì Che
Điện thoại:0962 705 672
Bí thư Đảng ủy xã Phùng Xì Che
2 Lỳ Mò Hừ
Điện thoại:0943 007 482
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lỳ Mò Hừ
3 Lù Gió Nu
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Gió Nu
4 Khoàng Xì Chừ
Điện thoại:0396 595 076
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khoàng Xì Chừ
5 Lỳ Ló Hừ
Điện thoại:0979 782 531
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Ló Hừ
Xã Can Hồ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Xè Po
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lỳ Xè Po
2 Lý Thị Chanh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Lý Thị Chanh
3 Pờ Chà Dú
Phó Chủ tịch HĐND xã Pờ Chà Dú
4 Pờ Gạ Chừ
Phó Chủ tịch UBND xã Pờ Gạ Chừ
5 Lỳ Gạ Xá
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Gạ Xá
Xã Mù Cả
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lường Văn Nghen
Bí thư Đảng ủy Lường Văn Nghen
2 Khoàng Gia Xá
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Khoàng Gia Xá
3 Toán Go Sừ
Phó Chủ tịch HĐND xã Toán Go Sừ
4 Pờ Khừ Xá
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Pờ Khừ Xá
5 Lỳ Gia Tư
Phó Chủ tịch UBND xã Lỳ Gia Tư
Xã Mường Tè
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Khánh Yên
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Khánh Yên
2 Phìn Văn Hanh
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phìn Văn Hanh
3 Lù Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Văn Tuấn
4 Tống Văn Thinh
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tống Văn Thinh
5 Lù Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND xã Lù Văn Chánh
Xã Nậm Khao
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trịnh Đình Vụ
Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Đình Vụ
2 Lý Văn Hiếu
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lý Văn Hiếu
3 Chang Văn Hân
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Chang Văn Hân
4 Lý A Chế
Phó Chủ tịch HĐND xã Lý A Chế
5 Lò Văn Hạnh
Phó Chủ tịch UBND xã Lò Văn Hạnh
Xã Pa Ủ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đao Văn Thức
Bí thư Đảng ủy xã Đao Văn Thức
2 Phạm Hồng Bình
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phạm Hồng Bình
3 Lý Phí Giá
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lý Phí Giá
4 Sừng Khừ Chừ
Phó Chủ tịch HĐND xã Sừng Khừ Chừ
5 Tống Văn Luân
Phó Chủ tịch UBND Tống Văn Luân
Xã Pa Vệ Sủ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Mỹ Ly
Bí thư Đảng ủy xã Lý Mỹ Ly
2 Vàng Hà Chóng
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vàng Hà Chóng
3 Lò Phù Mé
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lò Phù Mé
4 Phản Phí Chóng
Phó Chủ tịch UBND xã Phản Phí Chóng
5 Giàng Ha Cà
Phó Chủ tịch UBND xã Giàng Ha Cà
Xã Tá Bạ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Pờ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Pờ Pó Chừ
2 Pờ Ha Xá
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Pờ Ha Xá
3 Lỳ Nhù Chừ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lỳ Nhù Chừ
4 Khoàng Xì Xá
Phó Chủ tịch HĐND xã Khoàng Xì Xá
5 Đao Văn Tuệ
Phó Chủ tịch UBND xã Đao Văn Tuệ
Xã Tà Tổng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Phù Cà
Bí thư Đảng ủy xã Lỳ Phù Cà
2 Sùng A Chua
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Sùng A Chua
3 Vàng A Lâu
Chủ tịch HĐND xã Vàng A Lâu
4 Sùng A Chứ
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sùng A Chứ
5 Giàng A Cay
Phó Chủ tịch HĐND xã Giàng A Cay
Xã Thu Lũm
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy xã Lỳ Pó Chừ
2 Chu Lòng Hừ
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chu Lòng Hừ
3 Phùng Lòng Kà
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phùng Lòng Kà
4 Lỳ Ló Cà
Phó Chủ tịch HĐND xã Lỳ Ló Cà
5 Chu Xé Phạ
Phó Chủ tịch UBND xã Chu Xé Phạ
Xã Vàng San
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lường Văn Nhung
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lường Văn Nhung
2 Chim Văn Thêm
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chim Văn Thêm
3 Lò A Chu
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lò A Chu
4 Cà Văn Du
Phó Chủ tịch HĐND xã Cà Văn Du
5 Lẻo Văn Môn
Phó Chủ tịch UBND xã Lẻo Văn Môn
vieworg_catelist_full
Bản đồ hành chính
Bản đồ hành chính
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện Mường Tè đã giải quyết
100%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 186
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 67
Đã tiếp nhận: 186
Đã giải quyết: 159
Quá hạn: 0 - 0%
Trước & đúng hạn: 159 - 100%
(tự động cập nhật vào lúc
00:59:28, 18/07/2024)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm18
  • Hôm nay2,004
  • Tháng hiện tại88,322
  • Tổng lượt truy cập10,175,402
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down