Đơn vị hành chính

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc:
UBND Thị trấn Mường Tè
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Viết Ánh
Bí thư Đảng ủy Nguyễn Viết Ánh
2 Vàng Văn Minh
Phó bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND thị trấn Vàng Văn Minh
3 Nguyễn Văn Thành
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Thành
4 Lỳ Go Ky
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Go Ky
5 Lùng Văn Sinh
Phó Chủ tịch UBND Lùng Văn Sinh
UBND xã Bum Nưa
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Trần Văn Tâm
Bí thư Đảng ủy Trần Văn Tâm
2 Mào Văn Phụi
Phó Chủ tịch Mào Văn Phụi
3 Pờ Văn Hoàn
Phó Chủ tịch HĐND Pờ Văn Hoàn
4 Vàng Thị Thánh
Chủ tịch UBND Vàng Thị Thánh
5 Vàng Văn Thọ
Phó Chủ tịch Vàng Văn Thọ
UBND Xã Bum Tở
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lý Anh Sinh
Bí thư Đảng ủy Lý Anh Sinh
2 Phàn A Minh
Phó bí thư Đảng ủy Phàn A Minh
3 Vàng Hù Chờ
Chủ tịch UBND Vàng Hù Chờ
4 Vàng Khừ Xá
Phó Chủ tịch UBND Vàng Khừ Xá
5 Lý Mò Pứ
Phó Chủ tịch UBND Lý Mò Pứ
UBND Xã Ka Lăng
Email:kalang.muongte@laichau.gov.vn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phùng Xì Che
Điện thoại:0962 705 672
Bí thư Đảng ủy xã Phùng Xì Che
2 Lỳ Mò Hừ
Điện thoại:0943 007 482
Phó Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Lỳ Mò Hừ
3 Lù Gió Nu
Phó chủ tịch HĐND Lù Gió Nu
4 Khoàng Xì Chừ
Điện thoại:0396 595 076
Phó Bí thư Kiêm Chủ tịch UBND xã Khoàng Xì Chừ
5 Lỳ Ló Hừ
Điện thoại:0979 782 531
Phó Chủ tịch (Văn hóa – Xã hội) Lỳ Ló Hừ
UBND Xã Can Hồ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Xè Po
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND Lỳ Xè Po
2 Lý Thị Chanh
Phó bí thư tTT Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND Lý Thị Chanh
3 Trần Thanh Đạm
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Trần Thanh Đạm
4 Pờ Chà Dú
Phó chủ tịch HĐND Pờ Chà Dú
5 Lỳ Gạ Xá
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gạ Xá
UBND Xã Mù Cả
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lường Văn Nghen
Bí thư Đảng ủy Lường Văn Nghen
2 Khoàng Gia Xá
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Khoàng Gia Xá
3 Toán Go Sừ
Phó chủ tịch HĐND Toán Go Sừ
4 Pờ Khừ Xá
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND Pờ Khừ Xá
5 Lỳ Gia Tư
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Gia Tư
UBND Xã Mường Tè
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Khánh Yên
Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Khánh Yên
2 Phìn Văn Hanh
Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Phìn Văn Hanh
3 Lù Văn Tuấn
Phó Chủ tịch HĐND xã Lù Văn Tuấn
4 Tống Văn Thinh
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Tống Văn Thinh
5 Lù Văn Chánh
Phó Chủ tịch UBND Lù Văn Chánh
UBND Xã Nậm Khao
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Chang Văn Hân
Chủ tịch UBND Chang Văn Hân
2 Lò Văn Hanh
Phó Chủ tịch UBND Lò Văn Hanh
3 Lý Văn Hiếu
Chủ tịch HĐND Lý Văn Hiếu
4 Lý Văn Lương
Phó Chủ tịch UBND Lý Văn Lương
5 Trịnh Đình Vụ
Bí thư Đảng ủy Trịnh Đình Vụ
UBND Xã Pa Ủ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đao Văn Thức
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Đao Văn Thức
2 Phạm Hồng Bình
Phó bí thư TT Đảng ủy Phạm Hồng Bình
3 Lý Phí Giá
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Lý Phí Giá
4 Sừng Khừ Chừ
Phó Chủ tịch HĐND Sừng Khừ Chừ
5 Tống Văn Luân
Phó Chủ tịch UBND Tống Văn Luân
UBND Xã Pa Vệ Sủ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lò Phù Mé
Chủ tịch UBND Lò Phù Mé
2 Giàng Ha Cà
Phó Chủ tịch UBND Giàng Ha Cà
3 Lý Mỹ Ly
Bí thư Đảng ủy Lý Mỹ Ly
4 Phản Phí Chóng
Phó Chủ tịch UBND Phản Phí Chóng
5 Vàng Hà Chóng
Phó bí thư Đảng ủy Vàng Hà Chóng
UBND Xã Tá Bạ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Nhù Chừ
Chủ tịch UBND Lỳ Nhù Chừ
2 Đao Văn Tuệ
Phó Chủ tịch UBND Đao Văn Tuệ
3 Lỳ Xú Che
Phó Chủ tịch UBND Lỳ Xú Che
4 Pờ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Pờ Pó Chừ
5 Pờ Ha Xá
Phó bí thư Đảng ủy Pờ Ha Xá
UBND Xã Tà Tổng
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Sùng A Chứ
Chủ tịch UBND Sùng A Chứ
2 Giàng A Chu
Phó Chủ tịch UBND Giàng A Chu
3 Lỳ Phù Cà
Bí thư Đảng ủy Lỳ Phù Cà
4 Sùng A Xá
Phó Chủ tịch UBND Sùng A Xá
UBND Xã Thu Lũm
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lỳ Pó Chừ
Bí thư Đảng ủy Lỳ Pó Chừ
2 Chu Lòng Hừ
Phó Bí thư TT kiêm Chủ tịch HĐND Chu Lòng Hừ
3 Phùng Lòng Kà
Phó bí thư, Chủ tịch UBND Phùng Lòng Kà
4 Lỳ Ló Cà
Phó Chủ tịch HĐND Lỳ Ló Cà
5 Chu Xé Phạ
Phó Chủ tịch UBND Chu Xé Phạ
UBND Xã Vàng San
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lường Văn Nhung
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND Lường Văn Nhung
2 Chim Văn Thêm
Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Chim Văn Thêm
3 Lò A Chu
Chủ tịch UBND Lò A Chu
4 Vàng Văn Chính
Phó Chủ tịch UBND Vàng Văn Chính
5 Lẻo Văn Môn
Phó Chủ tịch UBND Lẻo Văn Môn

1037-CV/HU

Tài liệu Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện - HN lần thứ 15

Thời gian đăng: 08/12/2023

lượt xem: 21 | lượt tải:40

2463/GM-UBND

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

Thời gian đăng: 07/12/2023

lượt xem: 19 | lượt tải:9

147-TB/HU

Thông báo lịch tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy tháng 12 năm 2023

Thời gian đăng: 04/12/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:13

2396/CTr-UBND

Chương trình Công tác tháng 12 năm 2023 của UBND huyện

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 51 | lượt tải:17

2402/TB-UBND

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch UBND huyện

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 43 | lượt tải:17

2374/UBND-VX

Phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ trong tình hình mới trên địa bàn huyện Mường Tè

Thời gian đăng: 28/11/2023

lượt xem: 131 | lượt tải:22

195/TB-HĐND

Lịch tiếp công dân tháng 12 năm 2023 của Thường trực HĐND huyện

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 48 | lượt tải:13

18/QĐ-HĐND

Triệu tập kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 17 | lượt tải:13

2365/ĐA-UBND

Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện Mường Tè

Thời gian đăng: 05/12/2023

lượt xem: 54 | lượt tải:21

2350/KH-UBND

Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Thời gian đăng: 26/11/2023

lượt xem: 27 | lượt tải:21
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,096
  • Tháng hiện tại27,785
  • Tổng lượt truy cập9,343,314
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi